Hoppa till innehåll

Den internationella militärmusikfestivalen Hamina Tattoo ordnas 11–16.7

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 1.7.2022 13.29
Pressmeddelande
kuvituskuva jossa sotilassoittajia hamina tattoo -tapahtumassa

Under veckan ordnas gratiskonserter med militärmusikkårer i Kesäpuisto, en Tattoo-parad på torget i Fredrikshamn, Raatihuoneentori, samt försäljningsstånd och musikframträdanden på Tattoo-gatan. Höjdpunkten under veckan utgörs av musikkårernas marschshowuppträdande på arenan i Hamina Bastion.

Kommendören för Försvarsmakten, general Timo Kivinen är beskyddare för Hamina Tattoo 2022. De musikkårer från Försvarsmakten som deltar i Hamina Tattoo är i år Flottans musikkår, Dragonmusikkåren samt Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår. 

Under evenemanget har man även möjlighet att bekanta sig med Försvarsmaktens verksamhet framför Reservofficersskolans huvudbyggnad på den evenemangsplan som finns längs Kadettikoulunkatu. Evenemangsplanen är öppen från onsdag 11.7 till lördag 16.7 kl. 12–19. Allmänheten har möjlighet att bekanta sig med beväringsutbildningen och verksamheten inom Armén, Marinen och Flygvapnet samt med Arméns materiel. Därtill presenteras Marinens robotbåt Hamina vid Tervasaari kaj 11–16.7.

Den historiska fästningsstaden Fredrikshamn skapar fina ramar för militärmusikfestivalen, eftersom staden på grund av att  Reservofficersskolan verkar där är en viktig plats för Försvarsmakten och för många reservofficerare som utfört beväringstjänsten där. 

– Evenemanget har ordnats i Fredrikshamn från första början. Jag är stolt över att denna internationellt kända Tattoo-festival har kunnat ordnas igen i en militär stad som jag uppskattar, konstaterar personalchefen vid Försvarsmakten, generalmajor Rami Saari.

Det är möjligt att se och lyssna till smakbitar av Hamina Tattoo-militärmusikfestivalen även i form av det Mini Tattoo-evenemang som ordnas på Senatstorget i Helsingfors 11.7.2022 med början klockan 12. På Senatstorget uppträder Flottans musikkår, Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår, Tysklands armés alpjägarmusikkår, Skottlands kungliga regementes säckpipsorkester och Royal Military Band Johan Willem Friso från Holland.  

Hamina Tattoos popularitet och internationella prägel har stött militärmusikens ställning i Finland. Under evenemanget 2022 är de internationella gästerna Skottlands kungliga regementes säckpipsorkester, Nederländernas kungliga armés representationsmusikkår, Tysklands armés alpjägarmusikkår samt Trinidad och Tobagos försvarsmakts steelpan-orkester.

– Evenemanget ger på ett utmärkt sätt uttryck för repliken "Militärmusiken är Försvarsmaktens musikaliska visitkort". Hamina Tattoos synlighet gagnar till exempel vår rekrytering och stärkandet av försvarsviljan. Internationellt samarbete är en del av vår alldagliga verksamhet. Militärmusiken får genom det tillgång till andras goda praxis och även nya infallsvinklar med tanke på utvecklandet av den egna verksamheten, berättar generalmajor Saari.

Försvarsmakten hälsar publiken välkommen till Fredrikshamn! 

´