Hoppa till innehåll

Marinens huvudkrigsövning Freezing Winds 22 börjar

Marinen
Utgivningsdatum 15.11.2022 10.17
Pressmeddelande
Ohjusvene Hanko ajossa merellä.
Ohjusvene Hanko ajossa Kustaanmiekan maisemissa.

Marinen leder höstens huvudkrigsövning Freezing Winds 22, som arrangeras 22.11 – 2.12. I den internationella sjökrigsövningen deltar trupper från Försvarsmaktens alla försvarsgrenar samt många internationella partner.

I övningen deltar totalt 23 stridsfartyg, service- och stödfartyg samt transportbåtar samt kust- och markförband. Övningens totala styrka uppgår till ca 5000 personer.

Målsättningen med övningen, som genomförs på Finska viken och Skärgårdshavet, är att öva internationella, gemensamma operationer vid Finlands kust och på Östersjön under de krävande väderleksförhållanden som senhösten bjuder på samt att ge Marinen övning i att ge och ta emot internationellt bistånd.

- Vår årligen återkommande sjöförsvarsövning erbjuder ett unikt tillfälle att öva krävande stridsuppgifter på Östersjön under de förhållanden som råder där i november. Att våra internationella partner deltar, är ett mycket välkommet tillskott för Marinen. Våra gemensamma övningar ökar stabiliteten och säkerheten i hela Östersjöområdet, berättar Marinens stabschef, flottiljamiral Jukka Anteroinen.

Förutom de finländska fartygen och trupperna deltar Natos stående marinavdelning SNMG1 (totalt tre fartyg från Nederländerna, Danmark och Norge) samt minröjningsavdelningen SNMCMG1 (totalt fyra fartyg från Tyskland och Nederländerna).

Dessutom deltar en marininfanteriavdelning från Förenta staterna (2ndMLD), ett jaktplan av Arleigh Burke-klass från Förenta staterna, minjaktfartyget FGS Dillingen från Tyskland och fregatten Chevalier Paul och minjaktfartyget Croix Du Sud från Frankrike.

Från Sverige deltar korvetterna HMS Härnösand och HMS Helsingborg av Visbly-klass och HMS Gävle av Göteborg-klass.

Under hela den tid som övningen varar förekommer det aktiv flygverksamhet dygnet runt i södra Finland och i Norra Östersjö-området. Flygvapnet genomför flygverksamhet med jaktplanen Hornet och Hawk. Dessutom deltar ett sjöövervakningsplan P8 Poseidon från Förenta staterna i övningen.

Internationella fartyg i Åbo

Fartyg som deltar i övningen kommer att förtöja i Åbo då övningen inleds. Natos minröjningsavdelning SNMCMG1, det tyska minjaktfartyget Dillinen och det franska minröjningsfartyget Croix Du Sud förtöjer i Åbo hamn 19-23.11. Fartygen kan inte besökas av allmänheten.

Övningen orsakar ökad miltär trafik is södra Finland.

´