Hoppa till innehåll

Ansökningstiden för kvinnors frivilliga värnplikt har tidigarelagts – ansök senast 15.1.

Armén
Utgivningsdatum 8.12.2022 12.48
Pressmeddelande
kvinna soldat i skogen

Den årliga ansökningstiden för kvinnors frivilliga värnplikt har tidigarelagts. Ändringen beror på den nya lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor, som trädde i kraft i juni, vilket innebär att ansökningar om tjänstgöring görs redan den 15 januari.

Intresset för kvinnors frivilliga militärtjänst har ökat de senaste åren, med mer än tusen kvinnor som inleder tjänsten varje år. I takt med att åldersgrupperna minskar blir de kvinnliga frivilligas roll ännu viktigare när det gäller försvarsförmågan.

Försvarsviljan inspirerar till att söka

Skälen till att utföra tjänsten nämns alltmer som värderingar och önskan att delta i det nationella försvaret. 

– Försvarsviljan och viljan att göra sin del för att trygga samhället är vanliga skäl för att söka tjänst. I tjänstgöringen intresserar också de kunskaper och färdigheter som gynnar studier eller arbetsliv samt möjlighet till ledarskapsutbildning, säger major Salla Riikonen från Arméstaben.

Kvinnor kan utföra sin tjänst i försvarsmaktens alla truppförband och uppgifter. Kvinnor som inleder tjänstgöringen har per definition en hög motivation att utföra den.

– Kvinnor som inleder tjänsten är motiverade och klarar utmärkt väl sina uppgifter", tillägger Riikonen.

Förutom att få värdefull erfarenhet och färdigheter innebär genomgången tjänstgöring det möjligt att ansöka om att inleda en militär karriär och till krishanteringspositioner. De färdigheter som förvärvats under tjänstgöringen upprätthålls i repetitionsövningar och till exempel i frivillig totalförsvarsverksamhet.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 januari

I juni 2022 trädde en ny lag om kvinnors militärtjänst i kraft, vilket påverkar ansökningsschemat. Tidigare avslutades ansökningstiden i början av mars, men ansökan ska nu vara inlämnad senast den 15 januari. Ändringen gör det möjligt att ordna ett urvalsevenemang för kvinnor samtidigt med uppbåden. På detta sätt kan hälsokontroller relaterade till val också sättas i samma rytm som männens. Gemensamma uppbådsevenemang kommer att pilottestas under 2024.

Förutom ändringen av ansökningsperioden har lagen påverkat perioden för när man kan avbryta militärtjänsten, som sänktes från 45 dagar till 30 dagar. Efter tjänstgöring i 30 dagar hör kvinnor, liksom män, till reserven och omfattas av värnpliktslagen fram till slutet av det år då de fyller 60 år.

Kvinnor kan ansöka om tjänstgöring via Försvarsmaktens e-tjänst.

Så här ansöker du om tjänstgöring: 

1. Fyll i och skriv ut förhandsenkäten för undersökning av hälsotillstånd

Logga in i Försvarsmaktens e-tjänst och fyll i enkäten " Förhandsenkät för undersökning av hälsotillstånd". Skriv ut frågeformuläret du har fyllt i och boka tid för en läkarundersökning för att bedöma din tjänstduglighet.

2. Genomgå en läkarundersökning

Ta med dig det utskrivna förhandsenkäten om ditt hälsotillstånd till läkarundersökningen. Vid läkarundersökningen får du ett läkarutlåtande som du behöver som bilaga till ansökan. Du kan ansöka om ersättning för kostnaderna för läkarundersökningen hos Försvarsmakten. Kom ihåg att be om kvitto eller bevis från din vårdcentral! Du kan till exempel besöka din läroanstalts hälso- och sjukvårdstjänster, din egen hälsostation eller ett privat besök.

3. Fyll i och skicka in en ansökan om frivillig militärtjänst för kvinnor

När du har fått ett läkarintyg loggar du in i Försvarsmaktens e-tjänst och fyller i en ansökan om frivillig värnplikt för kvinnor. Bifoga till ansökan läkarintyget och styrkande handlingar som du har fått för ersättning för utgifter. I vissa fall kan ett läkarintyg också lämnas in av den läkare som utförde undersökningen till regionalbyrån.

4. Skicka in din ansökan senast 15.1.

Ansökningar till specialstyrkor lämnas in med en separat ansökan. Se hur du ansöker här.

Läs mera om frivillig militärtjänst: Frivillig tjänstgöring för kvinnor - Intti.fi 

´