Hoppa till innehåll

Armén deltar i den svenska arméns jubileumsparad

Armén
Utgivningsdatum 24.5.2023 10.58
Pressmeddelande

Svenska arméns 500-årsjubileumsparad hålls i Stockholm lördagen den 27 maj.

Den svenska armén firar 500-årsjubileum i år. En av jubileumsårets händelser är militärparaden i Stockholm den 27 maj, där finska armén deltar under ledning av kommendören för armén, generallöjtnant Pasi Välimäki. 

Armén paraderar med flaggvakter som består av personal från Björneborgs brigad, Karelska brigaden, Kajanalands brigad och Gardesjägarregementet. 

- Det är ett nöje och en ära att få vara en del av 500-årsjubileet av vår bästa partner, den svenska armén. Det som förenar oss nu och i framtiden är månghundraåriga militära traditioner, det starka ömsesidiga förtroende och den expertis som skapas genom samarbete samt viljan att trygga freden i de nordiska länderna, säger generallöjtnant Välimäki.

Förutom paraden förmedlas festliga hälsningar till den 500-åriga armén in i Sverige i maj och juni. Armén sänder en egen festhälsning som undertecknas av kommendörerna för de truppförband som deltar i paraden. Högtidliga hälsningar överlämnas till kommendören för den svenska armén, generalmajor Karl L.E. Engelbrektson vid ett evenemang den 17 juni.

´