Hoppa till innehåll

Arméns CV9030- vagnar uppdateras

Armén
Utgivningsdatum 23.6.2021 13.30
Pressmeddelande
CV9030 metsätiellä

Försvarsminister Antti Kaikkonen har 22.6.2021 gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att upphandla en livscykeluppdatering av Arméns pansarskyttebandvagnsmateriel CV9030. Genom upphandlingen tryggas pansarskyttebandvagnarnas användbarhet och livscykel ända fram till 2030-talet.

I och med uppdateringen av materielen som har upphandlats från Sverige under åren 2002 – 2007 förbättras vagnens allmänna användbarhet och funktionalitet, utvecklas tjänstgöringssäkerheten samt uppdateras systemets teknik och program. 

Upphandlingen av uppdateringsarbetet har förberetts tillsammans med tillverkaren BAE Systems Hägglunds Ab, som i uppdateringsarbetet använder en inhemsk underleverantör. Målsättningen med underleverantörssamarbetet är att skapa kompetens hos Försvarsmaktens strategiska partner Millog Oy i syfte att trygga försörjningsberedskapen. 

Det inhemska arbetets andel beräknas ha en sysselsättande effekt på ca 23 årsverken. Avsikten är att uppdateringsarbetets planerings- och utvecklingsfas genomförs i Sverige och prototyperna tillverkas där medan provserien tillverkas och seriearbetet utförs i Finland.

- Nationellt sett är det fråga om ett s.k. JET-projekt (tryggande av systemets livscykel), som internationellt sett är mer känt som ett MLE-projekt (Mid-Life Extension), med vars hjälp man upprätthåller CV9030-materielen som Arméns huvudpansarskyttebandvagnsmateriel, berättar infanteriinspektören, överste Rainer Peltoniemi.

- Genom den kommande uppdateringen tryggar vi vagnarnas prestationsförmåga fram till 2030-talet och samtidigt möjliggör vi en mer omfattande ökning och uppdatering av vagnarnas prestationsförmåga (MLU, Mid-Life Upgrade) under den senare delen av vagnarnas livscykel. Det är viktigt att det finns underhållsförmåga och kunnande under undantagsförhållanden och att dessa förmågor överförs genom underleverantörssamarbete och stärks ytterligare. Även med tanke på beredskapen är det betydelsefullt att vagnarna stannar kvar i Finland under moderniseringsarbetet.

Det totala värdet av upphandlingen utan moms inklusive optionerna är ca 33 miljoner euro och den finansieras med för detta ändamål planerade och budgeterade medel avsedda för Försvarsmaktens materielanskaffningar.
Uppdateringsarbetet blir färdigt under år 2026.

Ytterligare information om pansarskyttebandvagn CV9030 finns i Försvarsmaktens materielförteckning: Pansarskyttebandvagn CV9030 /forsvarsmakten.fi