Hoppa till innehåll

Arméns huvudkrigsövning Kontio 22 stärker 8 000 soldaters förmåga

Armén
Utgivningsdatum 17.11.2022 10.50
Pressmeddelande
Beväringar i skogen

Arméns huvudmilitärövning Kontio 22 ordnas i Norra Karelen 25.11.–2.12.2022. Övningen är samtidigt repetition för cirka 2000. Några av dem verkar som utbildare i övningen.

Övningen utvecklar arméns och försvarsgrenarnas samverkansförmåga samt soldaternas beredskap att agera i snabb lägesutveckling tillsammans med Flygvapnets och Gränsbevakningens trupper. Totalt deltar 8000 soldater i övningen, varav cirka 4800 är beväringar och 2000 reservister.

Huvuddelen av övningsstyrkan bildas av Kajanalands brigad, Björneborgs brigad, Karelska brigaden och Pansarbrigaden. Medverkande finns också Uttis jägarregemente, Markstridsskolan, Försvarsmaktens logistikverk, Försvarsmaktens ledningssystemcenter, Flygvapnet och Gränsbevakningsväsendet. Inga internationella trupper deltar i övningen. Manövern leds av kommendören för Kajanalands brigad, brigadgeneral Manu Tuominen

– Huvudmanöver i enlighet med arméns handlingsplan för 2022 kommer att sammanföra trupper från hela Finland för att öva i Norra Karelen under tidiga vinterförhållanden. Övningen utvecklar vår förmåga att reagera på lägen som utvecklas snabbt och möjliggör samarbete mellan olika försvarsgrenar och ledningsnivåer. Manövern kommer att involvera ett betydande antal reservister som kommer att kunna öva sina egna uppgifter på ett mångsidigt sätt som en del av en större grupp. En del av reservisterna verkar också som utbildare i övningen, berättar brigadgeneral Tuominen.

Övningen genomförs i området mellan Outokumpu och Valtimo, med fokus på Sotinpuros övningsområde. Övningstrupper opererar också i Norra Savolax (Idensalmi, Sonkajärvi). Trupperna förflyttar sig till övningen 25.–28.11. från Kajana, Björneborg, Tavastehus, Vekaranjärvi och Villmanstrand. Cirka 1400 fordon medverkar övningen. Arméns huvudmanöver hölls senast i Norra Karelen 2015. 

´