Hoppa till innehåll

Arméns övning PKS23 för pionjärer till huvudstadsregionen

Armén
Utgivningsdatum 21.8.2023 14.17
Pressmeddelande
Soldat och fordon på vägen

Den arméledda övningen PKS23 ordnas i huvudstadsregionen 28.8.–1.9.2023.

Syftet med övningen är att öva arméns beredskapspionjärpluton på att spärra, främja rörelse och främja skyddet i tättbebyggt område. Övningen samlar information om pionjärvapenslagets toppförmåga och presenterar finländskt pionjärkunnande för nationella och internationella samarbetspartner. Till övningen har bjudits civila samarbetsparter och myndigheter, som får möjlighet att bekanta sig med pionjärtruppernas verksamhet och den finländska försvarsindustrins lösningar.

I övningen deltar soldater från Gardesjägarregementet, Markstridsskolan, Karelska brigaden, Pansarbrigaden, Flygvapnet och Försvarsmaktens logistikverk. Övningen leds av pionjärinspektör överste Riku Mikkonen. Övningens totala styrka är cirka 70 personer.

Försvarsmaktens räddningsövning PVPETO23 ordnas i samma område 29.8.–2.9. I övningen medverkar cirka 70 personer och den leds av räddningschef Jukka Hämäläinen från Markstridsskolan.

Övningstrupperna anländer till området måndag 28.8. och avlägsnar sig fredag 1.9.

Trupperna opererar i Sandhamn, Olars och Karamalmen samt på Malms flygplats. Övningen orsakar buller mellan klockan 8 och 20.

Följ övningen på arméns sociala medier – Facebook, Twitter och Instagram med hashtaggen #PKS23.

Bullermeddelande Esbo och Helsingfors, 28.08.2023-31.08.2023 - Puolustusvoimat - Försvarsmakten

´