Hoppa till innehåll

Aurora 17 – Det är nödvändigt att öva tillsammans

Armén
Utgivningsdatum 23.9.2017 10.04
Nyhet
Sotilaita miehistönkuljetuspanssarivaunun kyydissä kapealla metsätiellä

Målsättningen med övningen Aurora 17, som ordnades i Sverige, har för Finlands del varit att förbättra de deltagande truppernas beredskap, prestationsförmåga och samarbetsförmåga. Den finländska trupp som deltog i övningen vid Gotland kommer att återvända hem under veckoslutet.

Försvarsmaktens nya tredje uppgift förpliktar försvarsmakten att utöka sitt internationella samarbete och sin internationella kompatibilitet. Internationella övningar, såsom Aurora, tjänar dessa målsättningar mycket väl.

Soldat i stridsutrustning som pekar hand till vänster

Ur arméns synvinkel är målsättningen med det intensifierade finsk-svenska samarbetet att Finlands och Sveriges arméer allt oftare ska kunna ordna gemensamma övningar och att de inom några år ska kunna öva tillsammans även på bataljonnivå.

Nu när övningen Aurora 17 utanför Gotland för finländarnas del lider mot sitt slut, bedömer överstelöjtnant Tapio Huhtamella, att Finland har nått sina mål för övningen:Oberstlöjtnant Tapio Huhtamella i utbildning

– Vår beväringstrupp har bevisat sin fältduglighet och prestationsförmåga, konstaterar Huhtamella.

Under övningen har man fått erfarenhet av förflyttning av trupper, ledning samt hur samverkan fungerar i praktiken. Huhtamella anser att i synnerhet de krävande omständigheterna och terrängen var utmanade för trupperna.

– Jag tycker att övningen har varit ett utmärkt bevis på att både utbildning och prestationsförmåga i Finland och Sverige vilar på en stabil grund. Att tillämpa grundläggande stridssätt lyckades under krävande förhållanden.

– Dessutom kunde vi på bara några dagar utbilda en gemensam stridsavdelning, som kunde genomföra gemensamma operationer, påvisar Huhtamella.

Han anser att internationella övningar spelar en viktig roll för att främja kompatibiliteten.

– Lämnande och mottagande av internationellt bistånd är numera en av försvarsmaktens lagstadgade uppgifter. Att öva tillsammans med internationella trupper både i hemlandet och internationellt är ett effektivt sätt att upprätthålla och förbättra detta kunnande.

Fyra soldater skjuter från en tankbil med attackgevär och maskingevär

 

Finländarnas insats värdesätts

Intervju med överste Thomas Karlsson

Aurora 17 är en internationell övning som leds av Sverige. Förutom Finland deltog även flera andra länder i övningen. Finlands insats upplevdes som en viktig del av övningen.

– Ur ett nationellt perspektiv var det här en väldigt stor krigsövning för oss. Finländarnas insats i den här övningen är viktig och vi gör vårt bästa för att samarbetet ska intensifieras ytterligare i framtiden, säger Sveriges biträdande chef för delövningen vid Gotland, överste Thomas Karlsson.

 

 

´