Hoppa till innehåll

Befolkningsskydd är temat för höstens lokalförsvarsövning Kehä 23 i huvudstadsregionen

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 28.8.2023 12.10 | Publicerad på svenska 31.8.2023 kl. 11.17
Pressmeddelande

Gardesjägarregementet leder den andra lokalförsvarsövningen 2023, Kehä 23, som ordnas den 3–8 september 2023 i huvudstadsregionen. Övningstruppernas styrka är ungefär 800 personer, och består av beväringar, reservister och personal. Övningen leds av biträdande kommendören för Gardesjägarregementet, överste Vesa Laitonen.

I övningen ingår övning av myndighetssamarbete på lokal nivå, vars målsättning är att utveckla insatsberedskapen mellan myndigheter. De myndigheter som deltar är polisinrättningen i Helsingfors, Helsingfors räddningsverk, Helsingfors stad och Finska vikens sjöbevakningssektion. Vidare deltar Begravningsbyråernas Förbund, Helsingfors stift, Esbo stift och Helsingfors kyrkliga samfällighet nu för första gången i övningen. 

Höstens lokalförsvarsövning är det så kallade slutkriget för de militärpoliser som tjänstgjort 255 dygn och som utbildas för manskapsuppgifter samt för en del av beväringscheferna och manskapet vid Idrottsskolans spaningskompani, vilka hemförlovas i september.

Under lokalförsvarsövningen Kehä 23 äger huvudparten av truppernas verksamhet rum i huvudstadsregionen. Vi kommer att öva i Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Lojo och Träskända.

Övningstrupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civila kläder. Personalen bär gula varselvästar ovanpå terrängdräkten. I övningen deltar omkring 150 fordon, av vilka en del är bepansrade. Vid vissa av övningsobjekten används övningsammunition, som kan föranleda buller i närheten av dem. Noggrannare tider och platser meddelar vi i ett bullermeddelande som publiceras senare.

Följ med övningen på sociala medier

Du kan följa med övningen via sociala medier med hashtaggarna: #kehä23, #kaartjr, #maavoimat, #paikallisturvallisuus, #paikallispuolustajat ja #reservinura.

´