Hoppa till innehåll

Det nordiska armésamarbetet intensifieras och utvecklas

Armén
Utgivningsdatum 25.8.2022 15.00
Pressmeddelande

De nordiska armécheferna träffades i Helsingfors 23 - 24 augusti.

Värd för besöket var kommendören för den finska armén, generallöjtnant Pasi Välimäki. Vid mötet deltog den svenska arméns befälhavare, generalmajor Karl L.E. Engelbrektson, befälhavaren för den norska armén, generalmajor Lars S. Lervik och den danska arméns ställföreträdande befälhavare, brigadgeneral Michael B. Jensen.

Under besöket talade befälhavarna för den finska, svenska, norska och danska armén om samarbetet mellan arméerna och situationen i närområdet.  På programmet stod också en paneldiskussion på Försvarshögskolan och ett besök på Sjökrigsskolan. 

– Det nordiska armésamarbetet är ännu mer aktuellt i det rådande globala läget. Vi delar samma värdegrund och har ett gott ömsesidigt samförstånd, säger generallöjtnant Välimäki.

Befälhavarna för de nordiska arméerna brukar träffas årligen för att utbyta erfarenheter och diskutera nutid och framtid. Samarbete sker till exempel i utbildningsverksamhet och materialanskaffning.

– Samarbetet stärker försvarsförmågan hos armén i alla länder och vi har förbundit oss till det, säger kommendören för den finska armén.

´