Hoppa till innehåll

Eldkraft och samverkansförmåga för Arméns stridsvagn Leopard 2 förbättras

Armén
Utgivningsdatum 7.12.2021 12.20
Pressmeddelande
Kuvassa Leopard-taistelupanssarivaunu

Försvarsministeriet har gett Försvarsmakten fullmakt att underteckna ett avtal om uppdatering av ballistiken för avfyrningssystemen för Arméns stridsvagnar Leopard 2 A4 och 2 A6. Genom upphandlingen uppdateras prestationsförmågan för de från Tyskland och Nederländerna anskaffade stridsvagnarna Leopard 2 A4 och 2 A6.

Försvarsministeriet har gett Försvarsmakten fullmakt att underteckna ett avtal om uppdatering av ballistiken för avfyrningssystemen för Arméns stridsvagnar Leopard 2 A4 och 2 A6. Genom upphandlingen uppdateras prestationsförmågan för de från Tyskland och Nederländerna anskaffade stridsvagnarna Leopard 2 A4 och 2 A6.

- I och med uppdateringen av avfyrningssystemet kan Leopard-stridsvagnarna utöver med nuvarande ammunition även skjuta med nya splitterprojektiler. Detta förbättrar avsevärt stridsvagnarnas eldkraft, användningsmöjligheter samt förmåga att stöda arméns trupper, berättar infanteriinspektör överste Rainer Peltoniemi från Arméstaben.

- Det rör sig om en helt ny prestationsförmåga och i och med uppdateringen av ballistiken kommer man att kunna använda splitterprojektiler i utbildningen från och med år 2023. Ärendet har beretts i samarbete med Sverige och i och med projektet har Finland och Sverige förmåga att använda samma ammunition vilket förbättrar kompatibiliteten.

Avtal om uppdateringsarbetet ingås med det tyska företaget Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG. För genomförandet används även resurser inom sakkunnig- och installeringsarbete samt logistik från Försvarsmaktens strategiska samarbetspartner Millog Oy. Sysselsättningseffekten i Finland är 3-4 årsverken.

Uppdateringen av Leopard-stridsvagnarna inleds planenligt i början av 2022 kommer att pågå fram till 2026. Det totala momsfria värdet på upphandlingen inklusive optioner uppgår till ca 10 miljoner euro och den kommer att finansieras med Försvarsmaktens för ändamålet planerade och budgeterade medel för materielanskaffningar.

Försvarsministeriet informerade om ärendet 7.12.2021.
 

´