Hoppa till innehåll

Gemensam övning - gemensamt mål

Björneborgs brigad
Utgivningsdatum 28.8.2023 15.47 | Publicerad på svenska 16.10.2023 kl. 13.05
Pressmeddelande
Danska soldater lossar last från taket på sitt fordon under övningen Reccex 23.

Trupperna som deltar i övningen Reccex 23 samlades i Huovinrinne i Säkylä 25–27 augusti. De internationella truppernas motormarscher lyckades väl. Efter dem och efter att de finländska reservisterna tagits emot och fått sin utrustning kunde övningstruppen börja öva samverkan.

Det var mig ett nöje att under veckoslutet hälsa reservisterna och de utländska trupperna som deltar i övningen Reccex 23 välkomna till Säkylä. Nu kan övningen börja med att samordna trupperna och deras verksamhet samt med introduktion i de olika truppernas handlingssätt och materiel under övningens första skede CET/FIT (Combat Enhancement Training/Force Integration Training). Efter det här integrerande skedet har trupperna bättre förutsättningar att fungera tillsammans och de är redo för att börja genomföra sina uppgifter. Man kommer att fortsätta öva samverkan även under övningens tillämpade skede (LIVEX). Under övningens tillämpade skede förbättras truppens prestationsförmåga genom att utföra beordrade uppgifter och på basen av den feedback som truppen får på dessa.

En dansk soldat vägleder med handtecken ett fordon i kvällsmörkret.
Den danska marschavdelningen anlände till Säkylä sent på fredag kväll.

 

Före det integrerande CET/FIT-skedet har dock reservisterna redan under veckoslutet övat sina egna uppgifter. De är således inte helt oförberedda när de ska inleda sin verksamhet tillsammans med de utländska trupperna. Att öva tillsammans med utländska trupper erbjuder både personal och reservister en mer utmanande möjlighet att utveckla sin egen och truppens prestationsförmåga. Att känna till andra truppers handlingssätt och hur materielen fungerar gör det även möjligt att integrera fungerande tillvägagångssätt som en del av vår egen verksamhet.

Major Karri Kinisjärvi håller en lektion för reservister.

 

Det viktiga integrerande skedet, CET/FIT

Det integrerande skedet, CET/FIT, är också mycket viktigt ut ledningsperspektiv när det gäller att fungera tillsammans med internationella trupper. Under det här skedet bildas fungerande trupphelheter och ledarna tar kommando över dem.

Försvarsmakten existerar inte fristående från det övriga samhället.

Under övningen Reccex 23 ligger truppernas tyngdpunkt på att utföra krävande skydds- och röjningsuppdrag. De skapar utmanande förhållanden för övningen, både för personal och reservister, då dessa övar verksamhet under normala förhållanden och undantagsförhållanden. Försvarsmakten existerar inte fristående från det övriga samhället utan för oss är det viktigt att också få öva tillsammans med andra myndigheter och civila aktörer. Övningen erbjuder utmärkta möjligheter för detta. I Finland har vi långa traditioner av att öva tillsammans med andra myndigheter och civila aktörer och det är också något som Finland är känt för i internationella sammanhang. Att öva den här typen av samverkan är ett av övningens särdrag och något som vi kan erbjuda de utländska trupper som kommer för att delta i övningen.

Att internationella trupper deltar medför också utmaningar för det normala myndighetssamarbetet. Samtidigt erbjuder det också en mångsidig möjlighet, som skiljer sig från den normala övningsverksamheten, för myndigheter och andra aktörer att öva och stärka sina egna förutsättningar för internationell samverkan. Att andra myndigheter och utländska trupper deltar innebär att övningen blir mer utmanande, men samtidigt ger det oss feedback från utomstående på truppernas verksamhet och hur vi kan förbättra den.

Två danska soldater bakom sitt fordon, en av dem provar en bildförstärkare.

Övningen förbättrar vår kompetens och vår kompatibilitet med andra myndigheter och utländska trupper. Detta förbättrar Försvarsmaktens beredskap och prestationsförmåga också för det nationella försvaret. Att tillsammans med andra nordiska länder öva uppgifter som gäller det nationella försvaret, stärker även vår beredskap att stöda våra partner och bundsförvanter.

 

Artikeln är skriven av chefen för övningen Reccex 23, överstelöjtnant Aleksi Punnala.

 

Följ med övningen

maavoimat.fi/reccex-23

#reccex23 #maavoimat

Facebook.com/maavoimat

Twitter.com/maavoimat

Instagram.com/maavoimat

´