Hyppää sisältöön

Yhteinen harjoittelu – yhteinen tavoite

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 28.8.2023 15.47
Tiedote
Tanskalaisia sotilaita purkamassa kuormaa ajoneuvonsa katolla Reccex 23 -harjoituksessa.

Reccex 23 -harjoitukseen osallistuvat joukot kokoontuivat Säkylän Huovinrinteelle 25.–27. elokuuta. Kansainvälisten joukkojen onnistuneiden moottorimarssien sekä suomalaisten reserviläisten vastaanoton ja varustamisen jälkeen on voitu aloittaa yhteistoiminnan harjoittelu koko harjoitusjoukon kesken.

Minulla oli ilo toivottaa Reccex 23 harjoitukseen osallistuvat reserviläiset sekä ulkomaiset joukot viikonlopun aikana tervetulleiksi Säkylään. Nyt harjoitus pääsee alkamaan toiminnan ja joukkojen yhteensovittamisella sekä perehtymisellä eri joukkojen toimintatapoihin ja kalustoon CET/FIT (Combat Enhancement Training/Force Integration Training) vaiheella. Vaiheen jälkeen joukot kykenevät paremmin toimimaan yhdessä ja ne ovat valmiit toteuttamaan varsinaisia tehtäviään. Itse harjaantuminen yhteistoimintaan jatkuu harjoituksen sovelletussa vaiheessa (LIVEX). Sovelletussa vaiheessa joukon suorituskyky paranee toteuttamalla käskettyjä tehtäviä ja niistä saatavan palautteen kautta. 

Tanskalainen sotilas opastaa käsimerkein ajoneuvoa pimeässä illassa.
Tanskalaisten marssiosasto saapui Säkylään myöhään perjantaina.

 

Ennen CET/FIT -vaihetta reserviläiset ovat kuitenkin jo viikonlopun aikana harjoitelleet omia tehtäviään, joten heidänkään ei tarvitse lähteä heti kylmiltään toimimaan ulkomaisten joukkojen kanssa. Harjoittelu yhdessä ulkomaisten joukkojen kanssa tarjoaa niin henkilökunnalle kuin reserviläisille entistä haastavamman mahdollisuuden kehittää omaa ja joukon suorituskykyä. Muiden joukkojen toimintatapojen ja kaluston tunteminen mahdollistaa tarvittaessa myös parhaiden käytänteiden tuomisen osaksi meidän omaa toimintaamme. 

Majuri Karri Kinisjärvi pitää harjoitusoppituntia reserviläisille.

 

Olennainen CET/FIT

CET/FIT -vaihe on myös johtamisen näkökulmasta kansainvälisten joukkojen kanssa toimittaessa erittäin tärkeä. Vaiheen aikana muodostetaan toimivat joukkokokonaisuudet ja johtajat ottavat ne johtoonsa. 

Puolustusvoimat ei toimi erillään muusta yhteiskunnasta.

Reccex 23 -harjoituksessa joukot keskittyvät vaativien suojelu- ja raivaamistehtävien toteuttamiseen. Ne luovat harjoitukseen haasteelliset olosuhteet niin reserviläisten kuin henkilökunnan harjaantumiselle normaali- ja poikkeusolojen toimintaan. Puolustusvoimat ei toimi erillään muusta yhteiskunnasta, joten meille on tärkeä päästä harjoittelemaan myös muiden viranomaisten ja siviilitoimijoiden kanssa. Siihen harjoitus antaa erinomaiset mahdollisuudet. Harjoittelulla muiden viranomaisten ja siviilitoimijoiden kanssa on pitkät perinteet ja siitä Suomi on kansainvälisesti tunnettu. Tämä yhteistoiminta ja sen harjoittelu on yksi harjoituksen erityispiirteistä, mikä kyetään tarjoamaan harjoitukseen saapuville ulkomaisille joukoille.

Ulkomaisten joukkojen mukanaolo tuo varmasti oman haasteensa normaalille viranomaisyhteistyölle. Samalla se kuitenkin tarjoaa normaalista harjoitustoiminnasta poikkeavan monipuolisen mahdollisuuden myös viranomaisille ja muille toimijoille harjoitella ja kehittää niiden omia valmiuksia kansainväliseen yhteistoimintaan. Muiden viranomaisten ja ulkomaisten joukkojen mukanaolo lisää harjoituksen haastavuutta, mutta samalla saamme myös ulkopuolista palautetta joukkojen toiminnasta sen kehittämiseksi.

Kaksi tanskalaissotilasta ajoneuvonsa takana, toinen sovittaa pimeännäkölaitetta.

Harjoitus vahvistaa meidän osaamistamme ja yhteensopivuutta muiden viranomaisten sekä ulkomaisten joukkojen kanssa. Tämä parantaa Puolustusvoimien valmiutta ja suorituskykyä kansalliseen puolustukseen liittyen. Kansalliseen puolustukseen liittyvien tehtävien harjoittelu yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa kehittää myös valmiuksia kumppanien ja liittolaisten tukemiseen. 

Artikkelin on kirjoittanut Reccex 23 -harjoitukseen johtaja everstiluutnantti Aleksi Punnala.

 

Seuraa harjoitusta

maavoimat.fi/reccex-23

#reccex23 #maavoimat

Facebook.com/maavoimat

Twitter.com/maavoimat

Instagram.com/maavoimat

´