Hoppa till innehåll

Gardesjägarregementet övar i Sverige

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 16.5.2017 7.04 | Publicerad på svenska 17.5.2017 kl. 10.09
Pressmeddelande

KVARN17-övningen förbättrar prestationsförmågan hos trupper specialiserade i strid i bebyggelse som utbildas för att försvara huvudstadsregionen och Nyland.

KVARN17-övningen förbättrar prestationsförmågan hos trupper specialiserade i strid i bebyggelse som utbildas för att försvara huvudstadsregionen och Nyland.
Gardesjägarregementet leder övningen i strid i bebyggelse i Sverige från 3-10.6.2017. I övningen deltar ett stadsjägarkompani, d.v.s. 320 personer, av vilka 290 är beväringar. Övningen leds av kommendören för Nylands jägarbataljon, överstelöjtnant Niko Hölttä.

Övningen ger Gardesjägarregementet möjlighet att utnyttja Svenska arméns utmärkta utbildningsomgivning för strid i bebyggelse inom ramen Finlands och Sveriges bilaterala samarbete (FISE). Sveriges armé stöder övningen med sex bepansrade manskapstransportfordon på hjul.

Omgivningen i Kvarn, som byggts för övning av strid i stadsmiljö är exceptionellt omfattande och möjliggör realistisk strid, utvecklande respons och mätning av truppens prestationsförmåga. Sveriges Markstridsskola står värd för övningen och stöder den genom simulator respons.

Övningen KVARN17 utvecklar även uppställandet och koncentreringen av trupper i internationella övningar och operationer, samt förmågan att ge och ta emot assistans i internationella krissituationer. Försvarsministeriet har godkänt övningen som en del av arméns internationella övningsverksamhet för 2017.

Du kan följa med övningen på webben:

facebook.com/maavoimat #KVARN17 #maavoimat  #fise
twitter.com/maavoimat @maavoimat
instagram.com/puolustusvoimat.fi

Tilläggsuppgifter:

Informatör Juuso Metsälä, p. 0299 421 233, [email protected]

´