Hoppa till innehåll

Nästan 23 000 förordnades att inleda sin tjänstgöring

Arméstaben
Utgivningsdatum 17.12.2018 14.21
Pressmeddelande
Sotilas seisoo kyltin vieressä jossa lukee:

Vid uppbåden fastställdes de värnpliktigas tjänstduglighet och förordnades nästan 23 000 män i tjänst. Andelen som förordnades i tjänst av åldersklassen sjönk med cirka en procentenhet jämfört med 2017. Försvarsmaktens regionalbyråer ordnade sina sista uppbåd för i år fredagen den 14 december.

I år var det i huvudsak ungdomar som är födda 2000 som deltog i uppbåden. Sammanlagt 469 uppbåd hölls på totalt 249 orter. Styrkan hos den manliga åldersklass som deltog i uppbåden var cirka 30 700 personer.

Av männen i åldersklassen förordnades 22 939 i tjänst, d.v.s. 74,63 procent (2017: 75,71 %). Av dem som förordnats att inleda tjänstgöringen inleder merparten sin tjänstgöring i arméns truppförband i början av 2020 eller under de närmaste tre åren som följer på uppbådet.

Av hälsoskäl befriades 9,19 procent (2017: 9,53 %) från tjänstgöring under fredstid (C-klass). Till förnyad granskning vid uppbåd (E-klass) av hälsoskäl förordnades 9,04 procent (2017: 8,00 %).

Antalet personer som är bosatta utomlands och som befriats på grund av multipelt medborgarskap utgjorde 3,53 procent (2017: 3,01 %). Till civiltjänst sökte 1,39 procent av den manliga åldersklassen (2017: 1,43 %).

I tjänst via uppbådet

Uppbåd ordnas årligen i augusti-december. Första gången försvarsmakten möter de värnpliktiga är vid uppbådet, och man vill även i framtiden möta de värnpliktiga ansikte mot ansikte. Vid uppbådet bestäms den värnpliktiges tjänsteduglighet och på grundval därav fattas beslut om tjänstgöringen. Dessutom ges information om försvarsplikten och främjas folkhälsoarbetet. Ett förordnande att inleda tjänstgöringen får man antingen vid uppbådet eller på posten. Av förordnandet framgår det när och vid vilket truppförband man inleder sin tjänstgöring.

Det lönar sig att förbereda sig för den kommande tjänstgöringen genom att sköta sina egna privata ärenden, bekanta sig med den militära vardagen och tjänstgöringsuppgifterna samt genom att höja sin kondition. Ju bättre man förberett sig för tjänstgöringsuppgifterna och för inledandet av tjänstgöringen, desto trevligare känns det att inleda den.

Truppförbanden erbjuder många olika tjänstgöringsuppgifter. Under tjänstgöringen kan man utnyttja det kunnande man skaffat sig i det civila, t.ex. inom sjukvårds- eller säkerhetsbranschen. Det lönar sig att noggrant bekanta sig med tjänstgöringsuppgifterna. Man kan föra fram sina egna önskemål genom att besvara rekrytförfrågan innan tjänstgöringen inleds.

Ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor upphör 1.3

Kvinnor kan göra frivillig militärtjänst inom alla försvarsgrenar och vapenslag. Förutsättningen för att man ska kunna göra frivillig militärtjänst för kvinnor är att man är finsk medborgare, 18-29 år när tjänstgöringen inleds samt att man med avseende på sitt hälsotillstånd och sina andra personliga egenskaper lämpar sig för militär utbildning. Kvinnor kan söka till frivillig militärtjänst före 1 mars 2019. Till frivillig tjänstgöring kan man söka tidigast det år då man fyller 18. Anvisningar om hur man söker till frivillig militärtjänst för kvinnor finns på adressen: varusmies.fi/sv/frivillig-tjanstgoring-for-kvinnor.

´