Hoppa till innehåll

Lightning Strike 22 samlar ca 3 300 soldater till övning i Rovajärvi

ArménMarkstridsskolan
Utgivningsdatum 2.5.2022 17.01
Pressmeddelande
Bild från NF21 - övningen i Rovajärvi i vår 2021, artilleriskjut.

Markstridsskolan leder övningen Lightning Strike 22 under tiden 16 – 27.5.2022 på Rovajärvi skjut- och övningsområde.

Övningen består av en infanteriskjutövning och en artilleriskjutövning. Målsättningen med övningen är att utveckla truppernas eldanvändning samt samverkan mellan vapenslagen inom ett omfattande område i situationer som utvecklas snabbt. 

Från Försvarsmakten deltar ca 3 300 personer och 450 militärfordon i övningen. För ca 2 500 beväringar utgör övningen utbildningens slutövning, där de har möjlighet att visa vad de kan och öva sig i sin krigstida uppgift. I övningen deltar dessutom ca 130 reservister och 660 personer från personalen, inkl. kadetter.

I övningen deltar trupper från Armén, Flygvapnet och Gränsbevakningsväsendet.  Av Arméns truppförband deltar förutom Markstridsskolan Jägarbrigaden, Gardesjägarregementet, Kajanalands brigad, Karelska brigaden, Björneborgs brigad och Pansarbrigaden. Dessutom deltar trupper från Försvarsmaktens ledningssystemcenter, Centret för militärmedicin, Leijona Catering och 3. Logistikregementet i övningen.

Utrustning, som används under övningen, är t.ex. tung pansarhaubits K9, tung raketkastare och granatkastarsystemet AMOS. I skjutövningarna ingår en artilleriskjutövning mellan 16.5 och 26.5.2022 och en infanteriskjutövning mellan 21.5 och 27.5.2022.

Övningen leds av Chefen för Markstridsskolan överste Sami-Antti Takamaa.
-     Övningen Lightning Strike 22 samlar personal, beväringar och reservister från vidsträckta områden runtom i Finland. Under övningen testas eldanvändning med olika system på ett omfattande sätt. Skjut- och stridsövningsområdet i Rovajärvi är unikt och gör det möjligt att genomföra mångsidiga skjutningar och stridsövningar på ett säkert sätt. Jag hälsar övningstrupperna välkomna för att testa prestationsförmågan inom sitt eget område, säger Takamaa.

Man kan följa med övningen på Arméns och Markstridsskolans kanaler för sociala medier under hashtag #LIST22 #maavoimat #maask. 

Web: Lightning Strike 22 - Maavoimat Maavoimat

Ampuma- ja harjoitusalue Jalkaväki Joukko-osasto Kenttätykistö
´