Hoppa till innehåll

Arméns övning för mekaniserade trupper, Arrow 18, börjar i Niinisalo

Armén
Utgivningsdatum 26.4.2018 14.53
Pressmeddelande

Pansarbrigaden leder arméns övning för mekaniserade trupper (Arrow 18) i Pohjankangas i Niinisalo under tiden 7–18.5.2018.

Målsättningen med övningen är att öva samverkan mellan arméns mekaniserade trupper och vapenslag under de mekaniserade truppernas anfallsstrid samt vid gemensamma skjutningar. Dessutom övas samverkan mellan olika ledningsnivåer samt flygeldledning och flygvapnets eldstöd.

I övningen Arrow 18 deltar personal och beväringar från Pansarbrigaden, Björneborgs brigad, Karelska brigaden, Nylands brigad, Jägarbrigaden, Uttis jägarregemente och Markstridsskolan. Övningstruppernas totala styrka uppgår som högst till ca 3200 personer. I övningen medverkar ca 150 bepansrade fordon och ca 300 övriga fordon.

Förutom de finländska övningstrupperna deltar också en skvadron från Förenta staternas markförband som är stationerade i Europa (USAREUR) och en stridsvagnspluton från Förenta staternas marinkårsförband i Europa och Afrika (Marine Corps Forces Europé and Africa) samt en spaningspluton från Norges försvarsmakt (Norwegian Armed Forces).

Övningstrupperna koncentreras etappvis till Kankaanpää och Niinisalo. Antalet fordon i marschavdelningarna varierar från 15 till 50 fordon och hastigheten varierar mellan 50 och 80 km/timme. Bandfordonen flyttas till området genom tåg- och lavettransporter. Det lönar sig för vägtrafikanter att bereda sig på att resan tar längre än normalt och på att det tidvis förekommer rusning i trafiken.

Närmare information hittar du på övningens webbsida maavoimat.fi/arrow18. Följ hashtag #arrow18 i sociala medier.

´