Hoppa till innehåll

Arméns verkansövning inleds i Rovajärvi

Armén
Utgivningsdatum 7.11.2016 14.07
Pressmeddelande

Arméns verkansövning 2016 arrangeras den 15–25.11 i Rovajärvi skjutområde.

Övningen är försvarsmaktens största eldanvändnings- och ledningsövning i år. Beväringar, reservister och anställd personal från arméns alla truppförband och från Gränsbevakningsväsendet, totalt ca 4000 personer, deltar i övningen. Som en del av det bilaterala samarbetet mellan Finlands och Sveriges arméer, deltar även en 45 soldater stark avdelning från Sveriges Artilleriregemente A9 i övningen.

Arméns verkansövning utvecklar de operativa förbandens och stridsavdelningarnas eldanvändning och samverkan mellan de olika vapenslagen, inom många olika områden. Övningen består av stridsavdelnings- och systemövningsfaser, där tyngpunkten ligger på fältartilleriets och infanteriets skjutningar samt planering och ledning av eldanvändning. Dessutom utförs forskning som hänger samman med arméns verksamhet samt fälttester för artilleriet.

Målsättningen med Finlands och Sveriges bilaterala samarbete under övningen är att förbättra kunnandet inom gemensam eldanvändning och utveckla truppernas samarbetsförmåga. Försvarsministeriet har godkänt övningen som en del av arméns internationella övningsverksamhet för 2016.

Arméns verkansövning leds av Markstridsskolan och kommenderas av Markstridsskolans biträdande chef, överste Petteri Rokka samt artilleriinspektör överste Pasi Pasivirta.

Du kan följa med övningen på webben:
Maavoimat.fi
Facebook.com/maavoimat #MVH16
Twitter.com/maavoimat @maavoimat
Instagram.com/puolustusvoimat.fi
Youtube.com/puolustusvoimat

Övningstruppernas motormarscher syns i trafiken:

Övningstruppernas motormarscher ger upphov till större trafikmängder än normalt och kan sålunda påverka den övriga trafiken.

Marschhastigheten för motormarschavdelningarna är 80 km/h och de rör sig 14.–16.11.2016 och 24.–25.11.2016 på vägar 4, 5, 9, 63, 78 och 86.