Hoppa till innehåll

Nytt gevärssystem kompletterar infanteriets verkningsförmåga

Armén
Utgivningsdatum 21.12.2021 14.20
Pressmeddelande
Sotilas tähtää aseella

Det nya gevärssystem som upphandlas för infanteriet förbättrar möjligheterna att använda skarpskyttar samt träffsäkerheten och räckvidden för infanterigruppernas eld.

Försvarsminister Antti Kaikkonen har befullmäktigat Försvarsmaktens logistikverk att ingå upphandlingsavtal med Sako Oy gällande anskaffningen av ett nytt gevärssystem. 

Upphandlingsavtalet för gevärssystem omfattar ett skarpskyttegevär som är avsett av användas av skarpskyttar samt ett gevär som är avsett för infanterigruppens stödskytt. Avtalet omfattar också utrustning, reservdelar, underhållsverktyg samt utbildning som erbjuds av tillverkaren.

Skarpskyttegevär 23 är utrustat med ett optiskt sikte av hög kvalitet som tillsammans med en prestationsduglig precisionspatron gör det möjligt för skarpskyttar att rikta verkan mot objekt på så långt som 800 meters avstånd. 

Gevär 23 är enklare till sin utrustning och avsett för att användas av jägar- och infanterigruppernas stödskyttar. Vapnet förlänger radien för gruppens precisa påverkan till 600 meter.

Gevärssystem M23 bygger på ett automatgevär av modell AR10/15 av 7.62NATO kaliber. Jämfört med nuvarande materiel erbjuder det nya vapensystemet fördelar i form av bättre eldeffekt och träffsäkerhet och möjlighet att integrera mångsidig tilläggsutrustning. Vapnen är också lättare och mer ergonomiska.

Upphandlingen har föregåtts av ett gemensamt produktutvecklingsarbete mellan Sako Oy och Försvarsmakten under åren 2020-2021, i enlighet med det intentionsavtal som Försvarsmakten och Sako Oy ingått.

- Gevärsupphandlingen ingår i markförsvarets utvecklingsprogram och är en del i arbetet med att stärka prestationsförmågan hos Arméns lokaltrupper och operativa trupper. Genom det här projektet skapar vi helt ny prestationsförmåga och ersätter i stor utsträckning de gamla 7.62 skarpskyttegevären 85 och helt 7.62 skarpskyttegevären Dragunov som används för tillfället, sammanfattar infanteriinspektör överste Rainer Peltoniemi.

- Gevärssystemet är framtaget i samarbete med Sako och hela vapenproduktionen kommer att skötas i Finland. Projektet förbättrar Finlands försörjningsberedskap samt bidrar till att kompetens och teknologi samt tillverknings- och reparationsförmåga bevaras i Finland, framhäver Peltoniemi.

Vidare har försvarsministern gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att underteckna ett implementeringsavtal med Sverige för att möjliggöra gemensamma gevärsanskaffningar mellan Finland och Sverige. 

Det idag, den 21.12.2021, undertecknade implementeringsavtalet är en fortsättning på det samarbete som man kom överens om i september då Finland och Sverige undertecknade ett avtal gällande gemensamma anskaffningar av eldhandvapensystem och teknologin i anslutning till dem. Den 21.12 undertecknades också ett avtal som möjliggör gemensamma ammunitionsanskaffningar.

- Det här är en betydande inledning som gör det möjligt för Finland och Sverige att helt konkret tillsammans upphandla eldhandvapen i form av ett nytt gevärssystem. Samtidigt innebär detta möjligheter för gemensamma anskaffningar också av andra eldhandvapen. Bägge länder har som mål att uppnå kostnadsnytta och att förbättra försörjningsberedskap och inbördes samverkansförmåga, berättar Peltoniemi om betydelsen av det erhållna mandatet att ingå avtalen.

De första vapnen kommer att levereras till Armén före slutet av 2022 och utbildningen för gevärssystemet kommer att inledas under 2023.

Det totala värdet på upphandlingsavtalet uppgår till omkring tio miljoner euro (inkl. moms). Avtalet innehåller en option för tilläggsupphandling för Finland och värdet på den uppgår till 525 miljoner euro (exkl. moms). Sveriges option för tilläggsupphandling preciseras senare.

Försvarsministeriet tillkännagav upphandlingen den 21.12.2021.

Försvarsmaktens logistikverk informerade om undertecknandet av avtalet mellan Finland och Sverige gällande vapensystem den 3.9.2021.

´