Hyppää sisältöön

Uusi kiväärijärjestelmä täydentää jalkaväen vaikuttamiskykyä

Maavoimat
Julkaisuajankohta 21.12.2021 14.20
Tiedote
Sotilas tähtää aseella

Jalkaväelle hankittava uusi kiväärijärjestelmä lisää tarkka-ampujien käyttömahdollisuuksia ja jalkaväkiryhmien tulen tarkkuutta ja ulottuvuutta.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tekemään hankintasopimuksen uuden kiväärijärjestelmän hankinnasta Sako Oy:ltä.

Kiväärijärjestelmän hankintasopimus sisältää tarkka-ampujan käyttöön tarkoitetun tarkkuuskiväärin ja jalkaväkiryhmän tukiampujan käyttöön tarkoitetun kiväärin hankinnan. Lisäksi sopimus kattaa varusteita, varaosia, huoltotyökaluja ja valmistajan antamaa koulutusta.

Tarkkuuskivääri 23 on varustettu laadukkaalla optisella tähtäimellä, joka yhdessä suorituskykyisen tarkkuuspatruunan kanssa mahdollistaa tarkka-ampujille erilaisiin kohteisiin vaikuttamisen aina 800 metrin etäisyydelle. 

Kivääri 23 on varustelultaan pelkistetympi ja tarkoitettu jääkäri- ja jalkaväkiryhmien tukiampujien käyttöön. Ase nostaa ryhmän tarkan vaikuttamisetäisyyden 600 metriin.

Kiväärijärjestelmä M23 perustuu AR10/15-malliseen 7.62NATO -kaliiperiseen kerta-automaattiseen kivääriin. Uuden asejärjestelmän lisähyötyjä nykyiseen kalustoon verrattuna ovat tulen tehon kasvattaminen ja tarkkuuden parantaminen, keveys ja ergonomisuus sekä monipuolisten lisävarusteiden integrointimahdollisuudet.

Hankintaa on edeltänyt asejärjestelmän kehittämistyö Sako Oy:n ja Puolustusvoimien kesken vuosina 2020-2021 Puolustusvoimien ja Sako Oy:n välisen aiesopimuksen mukaisesti.

- Kiväärihankinnat sisältyvät maapuolustuksen kehittämisohjelmaan, ja ne ovat osa Maavoimien paikallisjoukkojen ja operatiivisten joukkojen suorituskyvyn kehittämistä. Hankkeella rakennetaan kokonaan uutta suorituskykyä ja korvataan tällä hetkellä palveluskäytössä olevat vanhat 7.62 tarkkuuskivääri 85 pääosin sekä 7.62 tarkkuuskivääri Dragunov kokonaan, tiivistää jalkaväen tarkastaja eversti Rainer Peltoniemi.

- Kiväärijärjestelmä on kehitetty yhdessä Sakon kanssa ja koko aseen tuotanto tullaan toteuttamaan kotimaassa. Hanke parantaa kansallista huoltovarmuutta sekä edistää osaamisen ja teknologian sekä asejärjestelmien valmistus- ja korjauskyvyn säilymistä Suomessa, korostaa Peltoniemi.

Lisäksi puolustusministeri on valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen allekirjoittamaan Ruotsin kanssa toimeenpanoasiakirjan, joka mahdollistaa Suomen ja Ruotsin väliset yhteiset kiväärihankinnat. 

Tänään 21.12.2021 allekirjoitettu toimeenpanoasiakirja on jatkoa aiemmin syyskuussa sovitulle yhteistyölle, jossa Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat taistelijan asejärjestelmien ja niihin liittyvien teknologioiden yhteishankintoja koskevan järjestelyasiakirjan. Lisäksi 21.12. tilaisuudessa allekirjoitettiin järjestelyasiakirja, joka mahdollistaa ampumatarvikkeiden yhteishankinnat.

- Tämä on merkittävä päänavaus, joka mahdollistaa Suomen ja Ruotsin konkreettiset yhteiset käsiasehankinnat uuden kiväärijärjestelmän osalta. Samalla tämä avaa mahdollisuuksia myös muiden käsiaseiden yhteishankintoihin. Tavoitteena molemmilla mailla on kustannushyötyjen saavuttaminen sekä huoltovarmuuden ja keskinäisen yhteistoimintakyvyn parantaminen, kuvaa Peltoniemi nyt saavutetun allekirjoitusmandaatin merkitystä. 

Ensimmäiset aseet toimitetaan Maavoimille vuoden 2022 loppuun mennessä, ja kiväärijärjestelmän koulutus on tarkoitus aloittaa vuoden 2023 aikana.

Hankintasopimuksen arvonlisäverollinen kokonaisarvo on noin kymmenen miljoonaa euroa. Sopimus sisältää Suomelle lisähankintavarauksen, jonka arvonlisäveroton kokonaisarvo on 525 miljoonaa euroa. Ruotsin lisähankintavaraus tarkentuu myöhemmin.

Puolustusministeriö tiedotti hankinnasta 21.12.2021. 

Puolustusvoimien logistiikkalaitos tiedotti allekirjoitustilaisuudesta 21.12.2021 

Puolustusvoimien logistiikkalaitos tiedotti Suomen ja Ruotsin välisen asejärjestelmiä koskevan järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta 3.9.2021.

´