Hoppa till innehåll

Lokalförsvar övas runt om i Finland

Armén
Utgivningsdatum 4.9.2018 8.15
Pressmeddelande

Arméns truppförband ordnar sex lokala försvarsövningar under tiden 10 - 14 september i Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen, Lappland, Norra Karelen, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland.

Försvarsmakten övar lokalförsvar i åtta landskap i september. Målsättningen är att utveckla de lokala truppernas beredskap och ledarförmåga samt förbättra beväringarnas, reservisternas och personalens kunnande i de lokala truppernas uppgifter.

– Lokalförsvaret utgör en betydande del av vår förmåga till förebyggande verksamhet. Genom att öva tillsammans med andra myndigheter upprätthåller vi vår förmåga att snabbt reagera på situationer som uppstår och på hot av varierande slag, beskriver arméns operationschef, brigadgeneral Rami Saari, övningarnas betydelse.

I övningarna deltar totalt ca 4 100 personer från försvarsmakten, regionförvaltningsverken, NTM-centralerna, Finavia, sjöbevakningssektionerna, de lokala myndigheterna, räddningsverken, Polisen, Gränsbevakningsväsendet, sjukvårdsdistrikten och Tullen.

Vid övningarna används lösa patroner, som inte är farliga för utomstående, men som förorsakar buller. Under övningarna förekommer det livlig trafik med militärfordon, såsom bepansrade manskapstransportvagnar.

Övningarna genomförs enligt försvarsmaktens verksamhetsplan. En del av beväringarna som deltar i övningarna hemförlovas den 19 september.

Ytterligare information om lokalförsvaret hittar du här.

Sex lokala försvarsövningar

Markssridsskolan arrangerar övningen Etelä-Karjala 18 i området Villmanstrand, Joutseno och Taipalsaari under tiden 10 - 14.9.2018. I övningen deltar totalt ca 200 personer. Övningen leds av överstelöjtnant Antti Pyykönen.

Jägarbrigaden arrangerar övningen Lappi 18 i området Ivalo-Sodankylä-Rovaniemi under tiden 10 - 14.9.2018. I övningen deltar totalt ca 320 personer, av dem är 60 beväringar och 50 reservister. Övningen leds av Jägarbrigadens operationschef, överstelöjtnant Jarmo Mattila.

Gardesjägarregementet arrangerar övningen Kehä 18 i västra Nyland. I övningen deltar totalt ca 530 personer. Av dem är ca 360 beväringar och 100 reservister. I övningen medverkar ca 100 fordon. Övningen leds av stabschefen för Gardesjägarregementet, överstelöjtnant Mika Kavén.

Kajanalands brigad arrangerar övningen Joensuu 18 i Joensuu-området. Övningen kommer att synas framför allt i området kring Joensuu och de närliggande kommunerna Kontiolahti och Libelits. I övningen deltar totalt ca 1000 personer, av vilka 270 är beväringar och 260 reservister. Övningen leds av chefen för Norra Karelens regionalbyrå, överstelöjtnant Janne Myller.

Karelska brigadens övning Kymi 218 innebär att totalt ca 1000 personer anländer till området Södra Savolax och Kymmenedalen. Övningstruppen består av 440 beväringar och 260 reservister. Trupperna rör sig i S:t Michel, Puumala, Nyslott och Vekaranjärvi. Övningen leds av Karelska brigadens biträdande kommendör, överste Arto Ikonen.

Björneborgs brigad arrangerar övningen Syystammi-Höstek 18 i Satakunta och Sydvästra Finland. Övningen kommer att märkas i synnerhet i Åbo och de närliggande städerna och kommunerna. I övningen deltar totalt ca 1 300 personer, av dem är 730 beväringar och 350 reservister. I övningen deltar ca 70 bepansrade fordon. Övningen leds av Björneborgs brigads biträdande kommendör, överste Asko Valta.

Följ med övningarna!

Du kan följa med de lokala försvarsövningarna på arméns kanaler för sociala medier under hashtag #paikallispuolustus.

´