Hoppa till innehåll

Övningen Reccex 17 utvecklar försvarsmaktens och myndigheters skyddsförmåga

Armén
Utgivningsdatum 8.11.2017 10.27
Pressmeddelande

Den samnordiska skyddsövningen Reccex ordnas under tiden 17–24.11.2017 i Birkaland, Satakunta och Egentliga Finland. Övningen ökar försvarsmaktens och olika myndigheters beredskap att reagera på användning av farliga ämnen. Björneborgs brigad leder övningen.

Målsättningen för den internationella övningen Reccec 17 är att öva samverkan försvarsmakten, nordiska trupper och finländska myndigheter emellan i fråga om beredskap för CBRN-hot (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot). Som ledare för övningen fungerar överstelöjtnant Tero Savonen.

Från Finland deltar personal från Specialavdelningen för skydd (SEO) vid Björneborgs brigad, Specialavdelningen för röjning (REO) vid Karelska brigaden och militärpoliser från olika truppförband inom armén. Dessutom deltar polisen och ca 20 experter inom den svenska, norska och danska skyddsbranschen. Övningens styrka uppgår som högst till ca 140 personer.

Finland har för år 2017 ställt Specialavdelningen för skydd, som är en specialavdelning för beredskap för CBRN-hot, till Natos truppools (NRF) förfogande. Specialavdelningen har en styrka på över 50 personer.

Övningen Reccex 17 är en del av verksamheten i enlighet med försvarsmaktens årsplan. Samnordiska skyddsövningar har sedan 2009 ordnats turvis i Finland, Sverige och Danmark. Finland har deltagit i samtliga tidigare Reccex-övningar och har senast lett övningen 2014.

Den internationella övningsverksamheten upprätthåller och utvecklar den redan sedan tidigare högklassiga kompetensen inom skyddsbranschen i Finland.

Du kan följa med övningen på nätet
Maavoimat.fi
Facebook.com/maavoimat #RECCEX17
Twitter.com/maavoimat @maavoimat #RECCEX17
Instagram.com/puolustusvoimat.fi #RECCEX17

´