Hoppa till innehåll

Reservisterna deltar aktivt i höstens lokalförsvarsövning Kehä 22

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 23.8.2022 14.21
Pressmeddelande
Sotilas aseen kanssa maastossa

2022 års andra lokalförsvarsövning Kehä 22, som leds av Gardesjägarregementet, ordnas den 2–9 september 2022 i huvudstadsområdet och i Västnyland. Övningstruppernas styrka är ungefär 1 100 personer, och består av beväringar, reservister och personal. Övningen leds av biträdande kommendören för Gardesjägarregementet, överste Vesa Laitonen.

I övningen ingår även övning av myndighetssamarbete på lokal nivå, vars målsättning är att utveckla insatsberedskapen mellan myndigheter. Av myndigheterna deltar Västra Nylands polisrättning och Västra Nylands räddningsverk samt kommunerna Esbo, Hangö och Kyrkslätt.
Ungefär 700 reservister deltar i övningen. Det är det största antalet reservister som deltar i en övning ledd av Gardesjägarregementet under många år.

Höstens lokalförsvarsövning är det så kallade slutkriget för de militärpoliser som tjänstgjort 255 dygn och som utbildas för manskapsuppgifter samt för en del av beväringscheferna och manskapet vid Idrottsskolans spaningskompani, vilka hemförlovas i september.

Under lokalförsvarsövningen Kehä 22 äger huvudparten av truppernas verksamhet rum i huvudstadsområdet och Västnyland. Övningsplatser är Helsingfors, Esbo, Kyrkslätt, Raseborg, Lojo och Hangö. Övningstrupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civila kläder. Personalen bär gula varselvästar ovanpå terrängdräkten. I övningen deltar omkring 200 fordon, av vilka en del är bepansrade. Vid vissa av övningsobjekten används övningsammunition, som kan föranleda buller i närheten av dem. Noggrannare tider och platser meddelar vi i ett bullermeddelande som publiceras senare.

Mediernas representanter hälsas välkomna till den mediedag som hålls i Esbo tisdagen den 6 september 2022, då det också är möjligt att bekanta sig med övningen. Man kan anmäla sig till mediedagen genom att kontakta övningens informatör (kontaktuppgifter finns nere på sidan).
Övningen Kehä 22 utgör en del av de regelbundna lokalförsvarsövningarna. Lokalförsvarsövningar ordnas två gånger per år runt om i Finland. Under lokalförsvarsövningarna satsar man på att förbättra de lokala truppernas prestationsförmåga samt att öva samverkan med olika myndigheter.
Du kan följa med övningen via sociala medier med hashtaggarna: #kehä22, #kaartjr, #maavoimat, #paikallisturvallisuus, #paikallispuolustajat och #reservinura.

Kontaktuppgifter för massmedierna: Meri Leppänen, övningens informatör, 0299 421 235, [email protected] 
 

´