Hoppa till innehåll

Sveriges arméchef på besök i Finland

Arméstaben
Utgivningsdatum 9.12.2018 19.01
Pressmeddelande

Sveriges arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson besökte armén i norra Finland 8–9.12.2018. Värd för besöket var kommendören för Finlands armé, generallöjtnant Petri Hulkko.

Under sitt besök bekantade sig generalmajor Engelbrektson med arméns övning Arctic Shield 18 och inspekterade övningstrupperna på övningsområdet i Rovajärvi. I övningen Arctic Shield 18 deltar svenska soldater under tiden 4–12.12.2018.

Samarbetet mellan den finska och svenska armén har blivit intensivare under de senaste åren. Som ett resultat av utvecklingen fungerar de finska trupperna som en naturlig del av en svensk trupp och tvärtom. De övningar mellan truppförbanden som ordnas över gränsen utgör en del av arméns normala övningsverksamhet.

– Det finns inga politiska hinder för vårt försvarssamarbete. Vår målsättning är att fördjupa det så mycket som möjligt. Vi utvidgar vårt samarbete hela tiden – steg för steg, sammanfattar kommendören för armén, generallöjtnant Petri Hulkko.

Ett exempel på det allt mera omfattande samarbetet är den pågående övningen Arctic Shield 18, i vilken cirka 200 svenska soldater deltar.

– Situationen är omvänd i mars nästa år, då cirka 1 500 finska soldater deltar i övningen Northern Wind 19 som ordnas av den svenska armén i norra Sverige, säger Hulkko.

Generalmajor Engelbrektson anser att samarbetet mellan Finland och Sverige är konkret och skarpt på alla nivåer.

– Det kommer även genomföras växeltjänstgöring mellan de olika länderna. I praktiken syns samarbetet genom att vi i Sverige leder på svenska och Finlands armé på finska och vi har förbindelseofficerare som säkerställer informationsspridningen.

Hurudant samarbete har vi att vänta i framtiden och hur kan samarbetet utvecklas?

– Samarbetet kommer fortsätta fördjupas utan begränsning. Utveckling behöver ske för att förenkla militär rörlighet över vår gemensamma gräns, säger Engelbrektson.

Sveriges arméchef, generalmajor Engelbrektson konstaterar att Finland och Sverige lär av varandra. Genom samarbetet utvecklas båda.

– Sverige har sett goda exempel på tydligt kommandostruktur, hög tillgänglighet och professionalism med reservistförband med få stamanställda officerare samt artillerieldens betydelse inklusive MRLS, avslutar Engelbrektson.

´