Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Armén

Soldaternas mörkerstridsförmåga kompletteras med belysningsutrustning

Armén
9.11.2020 11.40
Pressmeddelande
Taistelija tähtäämässä rynnäkkökiväärillä, jossa on asevalo

Infanterisoldatens mörkerstridsförmåga kompletteras med vapen- och hjälm-lampor samt identifieringsblinkljus. Den nya belysningsutrustningen är en del av den helhet som avser utvecklingen av infanteriets mörkerstridsförmåga och genom utrustningen förbättras soldaternas prestationsförmåga i krävande förhållanden.

Försvarsminister Antti Kaikkonen har gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att med två inhemska importörer ingå ett avtal om upphandling av vapenlampor, hjälmlampor och identifieringsblinkljus för soldater.

Vapen- och hjälmlamporna kommer att levereras av Hantaurus Shot Oy och identifie-ringsblinkljusen av Finnprotec Oy.

Före upphandlingen har omfattande fälttest utförts i Finland. Under testen utvärderades totalt 25 olika produkter, som deltagit i en kommersiell konkurrensutsättning. Vid utvärderingen beaktades produkternas ändamålsenlighet och kompatibilitet.

Vapenlampan är en lampa som fästs på vapnet och dess användningsändamål är t.ex. att identifiera objekt och möjliggöra eldverksamhet samt rörelse.
 

Rynnäkkökivääri, jossa on asevalo

Hjälmlampan är en lampa som fästs vid hjälmen eller bäranordningen. Soldaten använ-der lampan som arbetsbelysning vid krävande funktioner, då det behövs tilläggsbelysning, t.ex. vid kartläsning och första hjälpen i strid, samt vid behov som signalanordning.

Taistelijan kypärä, jossa on kypärävalo

Identifieringsblinkljuset gör det möjligt att identifiera en soldat, en trupp eller ett farligt område visuellt i varierande ljusförhållanden. Det ökar tjänstgöringssäkerheten i synnerhet under utbildning i mörkerstrid.

Omatunnistevilkku

Anskaffningarna ingår i utvecklingsprogrammet för markförsvaret och utgör en del av den helhet som avser utvecklingen av infanteriets mörkerstridsförmåga. Genom anskaffning-arna bygger man upp infanteritruppernas förmåga att strida i mörker och under krävande siktförhållanden.

-Den belysningsutrustning för soldater som nu upphandlas samt övriga upphandlingar för mörkerverksamhet, som vi tidigare har informerat om (ljusförstärkare, lasersikten samt rödpunktsikten) har planerats och testats för att fungera som en helhet. Dessa 
anskaffningar bildar alltså tillsammans en helhet, som ger infanteriets soldater helt ny 
förmåga att handla och strida i alla siktförhållanden, sammanfattar infanteriinspektör överste Rainer Peltoniemi.

De första produkterna levereras före utgången av 2021 och tas i bruk fr.o.m. 2022.
 

Försvarsministeriet informerade om upphandlingen 9.11.2020.