Hoppa till innehåll

Stadsjägare övar i Tusby och Lojo

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 14.10.2022 10.16 | Publicerad på svenska 14.10.2022 kl. 12.25
Pressmeddelande
sotilas tähtää aseella miehistönkuljetusvaunun katolta

Gardesjägarregementets 1. Jägarkompani och Stabs- och signalkompani samt underofficerskursens signallinje övar i Nyland 17–21.10.2022. Övningarna hålls huvudsakligen på garnisonernas övningsområden. Dessutom ordnas övningar i Tusby 18.10 och i Lojo 20.10.

För de stadsjägare som har inlett sin tjänstgöring i juli 2022 utgör stridsövningen under vecka 42 en del av deras specialutbildningsskede. Målsättningen är, att övningstrupperna lär sig de grundläggande stridsmetoderna för grupp och pluton enligt sin utbildningsgren. Beroende på utbildningsgrenen är saker som utbildas bl.a. grunderna i anfallsstrid, att skapa ledningsförbindelser för ett kompani samt att skydda den egna verksamheten i bebyggt område och i terrängen.

På tisdag den 18.10 övar stadsjägarna i Pirunkorpi i Tusby kl. 9–20. Under övningen används inte övningsammunition och övningen borde inte förorsaka något särskilt buller.

På torsdag den 20.10 fortsätter övningarna i Paloniemi i Lojo kl. 8–22. I Lojo kommer övningsammunition att användas. Ammunitionen förorsakar inte fara eller bullerolägenheter för utomstående.

Trupperna rör sig iförda terrängdräkt och i deras utrustning ingår stormgevär. Utbildarna bär varselvästar. Trupperna förflyttar sig till övningsområdena med civila fordon och Försvarsmaktens fordon, även med bepansrade Pasi-trupptransportfordon.

I övningen deltar totalt ca 360 beväringar och 40 anställda.

´