Hoppa till innehåll

Finland deltar i övningen Northern Wind 2019 i norra Sverige

Armén
Utgivningsdatum 18.2.2019 11.59
Pressmeddelande

Finland deltar i övningen Northern Wind 2019 (NW19), som ordnas av den svenska armén i Norrbotten, Sverige 18–27.3.2019. I övningen deltar över 1 500 soldater och 500 fordon från Finland. Northern Wind 2019 utgör en planenlig del av utvecklingen av försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige och är den hittills största övningen mellan de båda ländernas arméer.

Under övningen övar trupperna från armén verksamhet som en del av en svensk brigad. Målsättningen är att öka Sveriges och Finlands armétruppers och -chefers förmåga att samverka och utveckla prestationsförmågan samt öva verksamhet i utmanande vinterförhållanden.

Finlands övningstrupper kommer i första hand från Pansarbrigaden, Jägarbrigaden, Kajanalands brigad och Björneborgs brigad. Huvudutrustningen består av Leopard-stridsvagnar, BMP 2M-pansarskyttebandvagnar, MTLB-transportvagnar, PASI-trupptransportvagn och bandlastbilar. Från Finland deltar sammanlagt cirka 100 pansarfordon och 400 andra fordon. Northern Wind 2019 är den svenska arméns huvudövning, arméövning, i vilken sammanlagt cirka 10 000 personer deltar. Av dessa är cirka 7 000 utländska soldater. Förutom Finland och Sverige deltar Norge, Storbritannien och USA i övningen.

Övningen ingår i försvarsmaktens verksamhetsplan och har godkänts av försvarsministeriet som en del av övningsverksamheten 2019. Armén har deltagit i planeringen av övningen tillsammans med svenskarna och har uppställt sina egna övningsmålsättningar.

Övningssamarbetet mellan Finlands och Sveriges arméer har blivit tätare under de senaste åren. Arméns olika truppförband övar aktivt med svenska truppförband. Förra gången de finska trupperna utgjorde en del av en svensk brigad var hösten 2018 i övningen Trident Juncture i Sverige och Norge. En svensk bataljon övade på motsvarande sätt som en del av en finsk trupp i övningen Arctic Shield i Rovajärvi kring månadsskiftet november-december 2018.

Övningstrupperna förflyttar sig från Finland till Sverige per landsväg och järnväg under veckoslutet 16–17.3.2019. Truppförflyttningarna via gränsövergångsstället i Torneå föranleder större trafikmängder än vanligt på stamväg 4 och riksväg E75, i synnerhet på söndag 17.3 på E75 längs avsnittet Uleåborg-Torneå.

´