Hoppa till innehåll

Sverige med i Arméns pansarfordonsprojekt

Armén
Utgivningsdatum 14.12.2021 8.50
Pressmeddelande

Försvarets materielverk i Sverige (FMV) har officiellt meddelat om sitt intresse att ansluta sig till CAVS (Common Armoured Vehicle System)-projektet, som leds av Finland.

Arméns pansarfordonsprojekt inleddes år 2019 som ett multinationellt samarbete med Lettland och Estland. Projektet framskred till utrednings- och produktutvecklingsskedet med Lettland hösten 2020. Lettland beställde de första dryga 200 pansrade trupptransportfordonen i augusti i år. Samtidigt undertecknade försvarsminister Antti Kaikkonen en avsiktsförklaring mellan Finlands försvarsministerium och Patria gällande en beställning på 160 nya pansrade trupptransportfordon till Finland 2023. 

Ledningsgruppen för CAVS-projektet godkände 10.12.2021 Sveriges deltagande i projektet. Under det fortsatta arbetet förhandlar man om detaljerna kring Sveriges deltagande, såsom om deltagande i avtalsarrangemangen inom projektet. Detaljerna kring Sveriges mål och tidtabeller framgår under de fortsatta förhandlingarna. 

- Att Sverige ansluter sig är en betydande öppning med tanke på utvidgningen av CAVS-projektet. Samtidigt är det ett starkt tecken på att Finlands och Sveriges samarbete kring försvarsmateriel fungerar och om den ömsesidiga viljan att utveckla interoperabiliteten mellan länderna samt arméns samverkansförmåga.  Att Sverige kommer med innebär även kostnadsbesparingar samt förbättrar alla deltagares nationella försörjningsberedskap, berättar infanteriinspektören, överste Rainer Peltoniemi om de främsta positiva verkningarna av att Sverige ansluter sig till projektet.

Armén informerar om hur projektet framskrider, du kan läsa vårt föregående meddelande här.

Närmare information: Arméstaben, infanteriinspektör, överste Rainer Peltoniemi, tfn 0299 800 (växel) 
 

´