Hoppa till innehåll

Projektet för hjulgående pansarfordon och CAVS-projektet nådde ett betydande etappmål

ArménFörsvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 30.8.2021 10.41 | Publicerad på svenska 31.8.2021 kl. 8.27
Pressmeddelande
Kuvassa Patrian 6x6-ajoneuvo

Finland, Lettland och Patria undertecknade ett ramavtal som möjliggör nationella upphandlingar i det gemensamma CAVS (Common Armoured Vehicle System)-projektet för hjulgående pansarfordon.

Arméns pansarfordonsprojekt (PSAJON2020) inleddes år 2019 som ett multinationellt samarbete med Lettland och Estland. Projektet framskred till utrednings- och produktutvecklingsskedet med Lettland i fjol höstas (under namnet CAVS).

Inom ramen för projektet utvecklas Arméns mest prestationsdugliga operativa truppers rörlighet på hjul ända fram till 2060-talet. Genom projektet möjliggörs även en allokering av den nuvarande moderniserade XA180M-materielen till lokala trupper.

Ett betydande etappmål uppnåddes i dag den 30 augusti, då Finlands och Lettlands försvarsministerier samt Patria undertecknade ramavtalet i Riga i Lettland. Avtalet skapar gemensamma villkor för deltagarländerna med tanke på det egentliga upphandlingsskedet. Efter avtalet kan deltagarländerna underteckna de nationella upphandlingsavtalen enligt sin egen nationella tidtabell.

Samtidigt beställde Lettland de första över 200 trupptransportfordonen. Dessutom undertecknades en avsiktsförklaring mellan Finlands försvarsministerium och Patria gällande en order på 160 nya trupptransportfordon år 2023, vilket möjliggör att kostnadsinbesparingar uppnås i och med det gemensamma projektet.

- För Finlands del har man för avsikt att göra en order beträffande fordonens förserie redan i år, och den egentliga serieupphandlingen är planerad att genomföras i enlighet med den avsiktsförklaring som ministeriet undertecknade med början från år 2023, berättar infanteriinspektören, överste Rainer Peltoniemi. Om upphandlingarna besluts separat.

I fråga om CAVS-projektets utrednings- och produktutvecklingsskede har man hittills slutfört det gemensamma pansarfordonschassit och trupptransportfordonsversionen. Produktutvecklingen fortsätter vad gäller utvecklingen av ledningsfordonet, livslängdspaketet och den mest skyddade trupptransportfordonsversionen. Det är möjligt att även andra fordonsversioner planeras och utvecklas, beroende på de deltagande ländernas behov. Förhandlingar med nya länder om anslutning till projektet pågår även. 

- Det här är en betydande inledning. Det nu uppgjorda och undertecknade ramavtalet möjliggör en övergång till upphandlingsskedet för trupptransportfordonsversionens del. Lettland har möjlighet att göra de första upphandlingarna i det här skedet. Finlands upphandlingar är planerade att genomföras åren 2023–2032 i enlighet med utvecklingsprogrammet, sammanfattar infanteriinspektören, överste Rainer Peltoniemi vid Arméstaben.

Armén informerar om hur projektet fortskrider.

Vårt tidigare pressmeddelande hittar du här.

Försvarsministeriet informerade om undertecknandet av ramavtalet den 30 augusti 2021.

Bild: Patria.

´