Hoppa till innehåll

Till tjänstgöring i juli? Så här förbereder du dig

Armén
Utgivningsdatum 6.6.2023 12.29
Pressmeddelande
Värnpliktiga slår upp ett tält

Rekryter från kontingent 2/23 börjar sin tjänstgöring den 3 juli. Det bästa sättet att förbereda sig för tjänstgöring är att ta hand om ditt tillstånd, ta hand om dina tjänstgörings- och civila livsfrågor på förhand och bekanta dig med olika tjänsteuppgifter. Nedan har vi sammanställt några tips som hjälper dig att förbereda dig.

Träna regelbundet

I milin är motion en del av vardagen. Det är lättare att vänja sig vid detta när träning blir en vana redan innan tjänsten börjar. Nyttig motion, som att cykla till jobbet eller till affären, är ett enkelt sätt att börja. Det lönar sig också att använda Försvarsmaktens träningsapplikation MarsMars, som innehåller mångsidiga träningstips för både aktiva motionärer och nybörjare. 

Ta hand om frågor som rör tjänstgöringen

Förordnande att inleda tjänstgöringen

Du har fått ett förordnande om att inleda din tjänstgöring vid ett uppbådsevenemang eller per post, där det framgår när och i vilken truppenhet din tjänstgöring börjar. Förvara förordnandet för att starta din tjänst på ett säkert ställe, eftersom den också fungerar som din biljett för tågresor i Finland från din hemort till tjänstgöringsstället (exkl. HRT-transport i huvudstadsregionen). Instruktioner om andra resesätt finns i inkallelsebrevet och på webbplatsen intti.fi.

Rekrytbrevet

Truppförbandet skickar ett rekrytbrev per post innan tjänstgöringen inleds. Rekrytbrevet innehåller information och instruktioner om hur du startar din tjänst, så läs det noggrant. Du hittar brevet också i elektronisk form på truppernas webbsidor innan du inleder tjänsten.

Ändring av datum eller plats för inledandet av tjänsten

Om du har ett personligt hinder för att inleda tjänsten, måste du ansöka om ändring av datum eller plats för tjänstens början i god tid innan tjänsten börjar. Tidpunkten för tjänstens början kan ändras om det anses vara mycket nödvändigt till exempel för att förbereda sig för ett yrke eller studier, ordna ekonomiska förhållanden eller av andra jämförbara personliga skäl. Tjänstgöringsplatsen kan ändras, om det är mycket nödvändigt för en värnpliktig av särskilda personliga skäl. 

För att ändra datum eller plats för inledandet av tjänsten måste du skicka ansökningsblanketten till din regionalbyrå. Ansökan ska innehålla motiveringar och bevis på att tidpunkten måste ändras, till exempel en utredning om den tid som läroanstalten behöver för studierna. Observera att du endast kan få beslutet på din ansökan antingen genom att besöka din regionalbyrå (inklusive en officiell legitimation) eller genom att skicka ett mottagningsbevis per post. Att bara lämna in en ansökan är inte ett tillräckligt skäl för att inte infinna sig till tjänsten.

Förändring i hälsotillståndet

Om det före tjänstens början sker en förändring i ditt hälsotillstånd som hindrar dig från att resa eller hindrar dig från att utföra tjänsten, ska du lämna in ett läkarutlåtande om din sjukdom till din regionalbyrå. Observera att enbart en läkarutredning inte är en tillräcklig orsak för att inte infinna sig till tjänsten, utan regionalbyrån måste fatta ett separat beslut.

Tjänsteuppgifter

Vad vill du göra och lära dig i milin? Det här är en fråga som varje person som inleder tjänstgöringen bör tänka på i förväg. Försvarsmakten erbjuder över 600 olika tjänstgöringsuppgifter, där man kan utnyttja sin studie- och arbetsbakgrund alternativt lära sig något helt nytt. På sidan Intti.fi hittar du information om olika tjänsteuppgifter och i vilka truppförband de är tillgängliga. Tänk i förväg på vilka färdigheter, egenskaper och intressen du har och vilken typ av uppgifter som kan passa dig. 

Ta hand om dina civila angelägenheter

De första veckorna i början av tjänsten är mycket intensiva, och det kan vara svårt att hantera civila ärenden på distans. När du tar hand om ekonomi, studier och anställningsfrågor innan du börjar kan du fokusera på rekrytperioden i lugn och ro. 

Ekonomifrågor

FPA kan betala militärt bistånd till värnpliktiga och deras närstående under hela tjänstgöringstiden. Du kan ansöka om militärt bistånd tidigast en månad innan tjänstgöringen inleds via FPA:s webbplats. Mer information om militärt bistånd och understöd finns på FPA:s webbplats

Beväringens dagpenning täcker små utgifter i samband med kasernlivet, så inverkan av en förändring i inkomstnivån på betalningen av eventuella lån och andra betalningar bör beaktas. Du kan försöka komma överens med din bank eller annan långivare om överföring av låneåterbetalningar eller avbetalningsarrangemang. Undvik låne- och avbetalningsköp före och under tjänstgöringstiden. 

Studier

Under tjänsten kan du planera studier efter milin, ansöka om studier och ta inträdesprov. Du kan få handledning och råd av socialkuratorn vid din truppenhet. Under beväringstjänsten betalas inget studiestöd eller statsgaranterade studielån. Du kan ansöka om stöd för studielånsräntor från FPA under din tjänstgöring.

Om du får en studieplats före tjänsten, kom ihåg att du nästan alltid kan skjuta upp studiestarten till efter tjänsten. Kontakta din läroanstalt om detta. Vissa utbildningsinstitutioner kan kräva skriftligt bevis på tjänstens början.

Arbetsförhållande

Enligt lagen får ett anställningsförhållande inte avslutas eller avslutas under tjänstgöringen. Så avsluta inte din anställning för tjänstens skull! Meddela din arbetsgivare om datumet för att börja din tjänst senast två månader innan tjänsten börjar och gör ett preliminärt avtal om din återgång till arbetet. Återgången till arbetet ska anmälas till arbetsgivaren senast 14 dagar i förväg. 

Arbetslöshet

Om du är arbetslös ska du meddela arbets- och näringsbyrån att tjänsten börjar och sköta anmälningsplikten tills tjänsten inleds. På motsvarande sätt ska du anmäla värnplikten till din arbetslöshetskassa om du får inkomstrelaterad arbetslöshetsförmån.

Lär känna den milivardagen online och på sociala medier

Hur ser vardagen ut i milin? På webbplatsen Intti.fi hittar du svar på de vanligaste frågorna som beväringar kan ha och nyttig information om tjänstgöring och hur man förbereder sig för den. Ett omfattande informationspaket för dem som förbereder sig för tjänstgöring är också guiden Beväring 2023, som du kan ladda ner här

Försvarsmakten informerar aktivt om sin verksamhet på sociala medier – följ därför våra kanaler!

Välkommen till tjänstgöring i juli!

´