Hyppää sisältöön

Palvelukseen heinäkuussa? Näin valmistaudut

Maavoimat
Julkaisuajankohta 6.6.2023 12.29
Tiedote
Kaksi varusmiestä pystyttää telttaa

Saapumiserän 2/23 alokkaat aloittavat palveluksensa heinäkuun 3. päivä. Palvelukseen valmistaudut parhaiten huolehtimalla kunnostasi, hoitamalla palvelukseen ja siviilielämään liittyvät asiasi kuntoon etukäteen sekä tutustumalla erilaisiin palvelustehtäviin. Kokosimme alle muutamia vinkkejä valmistautumista varten.

Liiku säännöllisesti

Intissä liikunta on osa päivittäistä arkea. Totuttelu tähän on helpompaa, kun liikunta tulee tavaksi jo ennen palveluksen alkua. Hyötyliikunta, kuten vaikka töihin tai kauppaan pyöräileminen on helppo tapa aloittaa. Avuksi kannattaa ottaa myös Puolustusvoimien MarsMars-treenisovellus, josta löytyy monipuolisia treenivinkkejä niin aktiiviliikkujalle kuin kuntoilua aloitteleville. 

Huolehdi palvelukseen liittyvistä asioista

Palveluksen aloittamismääräys

Olet saanut kutsuntatilaisuudessa tai postitse palveluksen aloittamismääräyksen, josta selviää, milloin ja missä joukko-osastossa palveluksesi alkaa. Pidäthän palveluksen aloittamismääräyksen hyvässä tallessa, sillä se toimii samalla matkalippunasi, jolla voit matkustaa junalla Suomen alueella kotipaikastasi palveluspaikkakunnalle (pl. pääkaupunkiseudun HSL:n liikenne). Muista matkustustavoista ohjeistetaan alokaskirjeessä ja intti.fi-sivustolla

Alokaskirje

Joukko-osastosi lähettää sinulle alokaskirjeen postitse ennen palveluksen alkua. Alokaskirje sisältää tietoa ja toimintaohjeita palveluksen aloittamiseen liittyen, joten tutustu siihen huolellisesti. Kirjeen löydät sähköisessä muodossa myös joukko-osastojen verkkosivuilta ennen palvelusta. 

Palveluksen ajankohdan tai paikan muutos

Mikäli sinulla on henkilökohtainen este palveluksen aloittamiseen, tulee sinun hakea palveluksen aloittamisajankohdan tai -paikan muutosta hyvissä ajoin ennen palveluksen alkua. Palveluksen aloittamisajankohtaa voidaan muuttaa, mikäli se katsotaan erittäin tarpeelliseksi esimerkiksi ammattiin valmistumista tai opiskelua, taloudellisten olojen järjestämistä tai muuta näihin verrattavissa olevaa henkilökohtaista syytä varten. Palveluspaikkaa voidaan muuttaa, mikäli se on asevelvolliselle erittäin tarpeellista erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi. 

Palveluksen ajankohdan tai paikan muutosta varten sinun tulee lähettää hakemus omaan aluetoimistoosi. Hakemukseen tulee sisällyttää perustelut sekä todiste ajankohdan siirron tarpeellisuudesta, kuten esimerkiksi oppilaitoksen antama selvitys opiskelun vaatimasta ajasta. Huomioithan, että hakemuksesi päätöksen saat vain joko käymällä paikan päällä aluetoimistossasi (mukaan virallinen henkilöllisyystodistus) tai postitse sinulle lähetettävällä saantitodistuskirjeellä. Pelkkä hakemuksen jättäminen ei riitä syyksi palveluksesta poisjäämiseen. 

Terveydentilan muutos 

Jos terveydentilassa tapahtuu ennen palveluksen alkua muutos, joka estää sinua matkustamasta tai on haittana palveluksen suorittamiselle, tulee sinun toimittaa sairastumisestasi lääkärintodistus omaan aluetoimistoosi. Huomioithan, että pelkkä lääkärinlausunnon toimittaminen ei riitä syyksi palveluksesta poisjäämiseen, vaan sitä varten on saatava erillinen aluetoimiston päätös. 

Palvelustehtävät

Mitä haluaisit tehdä ja oppia intissä? Tämä on kysymys, jota jokaisen palveluksen aloittajan kannattaa miettiä ennakkoon. Puolustusvoimissa on tarjolla yli 600 erilaista palvelustehtävää, joissa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi opinto- ja työtaustaa tai vaihtoehtoisesti oppia jotain aivan uutta. Intti.fi-sivulta löydät tietoa eri palvelustehtävistä sekä missä joukko-osastoissa niitä on tarjolla. Pohdi etukäteen, mitä osaamista, ominaisuuksia ja kiinnostuksen kohteita sinulla on ja millaiset tehtävät voisivat sopia juuri sinulle.  

Hoida siviiliasiasi kuntoon

Ensimmäiset viikot palveluksen alussa ovat hyvin tiiviitä, ja siviiliasioiden hoitaminen etäältä voi olla haastavaa. Kun huolehdit talouteen, opintoihin ja työsuhteeseen liittyvät asiat kuntoon ennen inttiä, voit keskittyä alokasjaksoon kaikessa rauhassa. 

Talousasiat

Kela voi maksaa sotilasavustusta varusmiespalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen läheisilleen palvelusajalta. Sotilasavustusta voi hakea aikaisintaan kuukautta ennen palveluksen alkua Kelan verkkosivujen kautta. Sotilasavustuksesta ja siihen kuuluvista tuista löydät lisätietoa Kelan sivuilta

Varusmiehen päiväraha kattaa pienet kasarmielämään liittyvät menot, joten tulotason muutoksen vaikutus mahdollisten lainojen ja muiden maksujen suorittamiseen on hyvä huomioida. Pankin tai muun luotonantajan kanssa voi yrittää sopia lainojen lyhennysten siirtämisestä tai osamaksujärjestelyistä. Vältä lainanottoa ja osamaksukauppoja ennen palvelusta ja palvelusaikana. 

Opinnot 

Palveluksen aikana voit suunnitella intin jälkeisiä opintoja, hakea opiskelemaan ja osallistua pääsykokeisiin. Ohjausta ja neuvontaa saat joukko-osastosi sosiaalikuraattoreilta. Varusmiespalveluksen aikana ei makseta opintotukea eikä valtion takaamaa opintolainaa. Opintolainakorkoihin voit palveluksen aikana hakea tukea Kelalta.

Mikäli saat opiskelupaikan ennen palvelusta, muistathan, että voit lähes aina siirtää opintojen aloituksen palveluksen jälkeiselle ajalle. Olethan yhteydessä oppilaitokseesi asiasta. Osa oppilaitoksista saattaa vaatia kirjallisen todistuksen palveluksen aloittamisesta.

Työsuhde

Työsuhdetta ei saa lain mukaan päättää tai irtisanoa palvelusaikana. Älä siis katkaise työsuhdettasi palveluksen vuoksi! Ilmoita työnantajallesi palveluksen aloittamispäivä viimeistään kaksi kuukautta ennen palveluksen alkua ja sovi alustavasti töihin palaamisestasi. Töihin paluusta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään 14 päivää etukäteen. 

Työttömyys

Jos olet työtön, sinun on ilmoitettava työ- ja elinkeinotoimistoon palveluksesi alkamisesta ja huolehdittava palveluksen aloittamiseen saakka ilmoittautumisvelvollisuudestasi. Samoin sinun on ilmoitettava varusmiespalveluksesta työttömyyskassallesi, jos saat ansiosidonnaista työttömyyskorvausta.

Tutustu inttiarkeen verkossa ja sosiaalisessa mediassa

Miltä arki intissä näyttää? Intti.fi-sivustolta löydät vastauksia yleisimpiin asevelvollisia askarruttaviin kysymyksiin sekä hyödyllistä lisätietoa palveluksesta ja siihen valmistautumisesta. Kattava tietopaketti palvelukseen valmistautujalle on myös Varusmies 2023 -opas, jonka saat ladattua täältä

Joukko-osastosi alokasoppaat ja yhteystiedot löydät alta. 

Maavoimat

Merivoimat

Ilmavoimat

Puolustusvoimat viestii toiminnastaan aktiivisesti somessa – ota siis kanavamme seurantaan!

Tervetuloa palvelukseen heinäkuussa! 

´