Hoppa till innehåll

Uppbåden börjar – så förbereder du dig om du är värnpliktig

Armén
Utgivningsdatum 12.8.2021 13.52
Pressmeddelande
Asevelvollisia kutsuntatilaisuudessa

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd enligt värnpliktslagen under perioden 16.8–15.12.2021. Under hösten hålls totalt 490 uppbåd på 240 olika orter. Det rådande covid-19-läget beaktas vid arrangemangen.

I år kallas de män som är födda 2003 till uppbåden. I uppbåden deltar även personer som under tidigare år har beordrats infinna sig för ny besiktning och de som utan laga förhinder uteblivit från tidigare uppbåd. Det totala antalet uppbådspliktiga är i år omkring 35 700. Den värnpliktige ska personligen delta i uppbådet om inte regionalbyrån särskilt har befriat honom från närvaroskyldigheten.

Vid uppbåden fattas beslut om tjänstgöringen

Avsikten med uppbåden är att fastställa de värnpliktigas tjänstduglighet och utgående från den fatta beslut om tjänstgöringen. Dessutom ges information om försvarsplikten och folkhälsoarbetet främjas. 

Uppbåden är viktiga för Försvarsmakten eftersom vi där får möta de unga värnpliktiga personligen och för sista gången når vi ut till hela den manliga årskullen. I samband med uppbåden upprätthåller vi också kontakten med kommunerna och de regionala myndigheterna och kan därigenom stärka den övergripande säkerheten och myndighetssamarbetet. 

De unga kan vid uppbådet framföra sina önskemål gällande tjänstgöringen till uppbådsnämnden. Om man framför sina önskemål gällande tjänstgöringen redan vid uppbådet har man goda förutsättningar att få en sådan uppgift som man vill. 

Så här förbereder du dig för uppbådet

I uppbådskungörelsen för ditt område som finns på webbplatsen intti.fi/sv hittar du information om uppbådsdatum och -plats. Om du redan nu vet att du är förhindrad att delta i det angivna uppbådet ska du genast kontakta din regionalbyrå för att komma överens om en ny tidpunkt. 

Kom i tid till uppbådet och var beredd på att uppbådet kan räcka hela dagen. Du behöver ha med dig ett identitetsbevis samt nödvändiga läkar- och studieintyg. 

Du kan förbereda dig för uppbådet genom att bekanta dig med olika tjänstgöringsuppgifter och fundera över dina egna önskemål gällande tjänstgöringen. Om du redan vid uppbådet kan framföra önskemål gällande tjänstgöringsuppgift och -plats har du goda förutsättningar att få den uppgift du vill.

Covid-19 påverkar arrangemangen också i år 

Försvarsmakten strävar efter att genomföra uppbådsdagen så säkert som möjligt för de värnpliktiga. De fungerande covid-19-rutiner som testades vid förra höstens uppbåd kommer att tillämpas också i år. Antalet uppbåd är till exempel fler än tidigare eller så har uppbådsdagen delats in i två delar. Vid behov kommer uppbådsdagens program att kortas ner, avståndet mellan sittplatserna att förlängas och de uppbådspliktigas ankomst spridas ut över en längre tid. Det är möjligt att man samma morgon som uppbådet äger rum går in för att sprida ut ankomsten över en längre tid och då skickas ingen information om detta ut i förväg. Genom dessa handlingar strävar vi efter att hålla avdelningarna så små som möjligt och försäkra oss om att kontakterna med andra uppbådspliktiga är så korta som möjligt. Munskydd delas vid behov ut till deltagarna på uppbådsplatsen.  

Du som är värnpliktig – beakta följande vid uppbådet: 

  • Om du är entydigt sjuk, kontakta regionalbyrån för att komma överens om hur du kan uppfylla din uppbådsplikt
  • Tvätta dina händer noggrant genast då du ankommer till platsen och fortsätt med en god handhygien hela tiden som du är där
  • Håll avstånd till andra personer som deltar

Läs mera:

Covid-19 och Försvarsmakten

Till specialuppgifter söker du före tjänstgöringen. Se här hur du söker!

´