Hoppa till innehåll

Verkansförmåga för Armén

Armén
Utgivningsdatum 11.2.2022 15.42
Pressmeddelande
Kuvassa raskas raketinheitin ampumassa.

Arméns förmåga för långräckviddig eld förbättras avsevärt i och med anskaffningen av ny GMLRS ER-ammunition för tung raketkastare.

Yttäckande ammunition och ammunition med punktverkan, Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System Alternative Warhead (ER GMLRS AW) och Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System Unitary (ER GMLRS UNITARY), för tung raketkastare kommer att anskaffas till armén. Anskaffningen förbättrar avsevärt de tunga raketkastarnas kapacitet och förlänger deras räckvidd. Till sin effekt motsvarar den nya ammunitionen den GMLRS AW- och UNITARY-ammunition som anskaffades 2016. 

Yttäckande ammunition sprider ut splitter då den exploderar ovanför målet. Effekten hos ammunition med punktverkan å andra sidan bygger på spräng- och tryckverkan. Båda typerna av ammunition har en räckvidd om ca 150 kilometer. 

Försvarsminister Antti Kaikkonen har godkänt förslaget om att anskaffa ammunition för finska försvarsmaktens tunga raketkastarsystem från USA.

Anskaffningen av den nya målsökande ammunitionen gör att man effektivare kan utnyttja de tunga raketkastare som anskaffades 2006 och man får också ett mera varierat utbud av ammunition till raketkastarna. Användningen av målsökande ammunition möjliggörs av den uppdatering av raketkastarnas avfyrningssystem som utfördes åren 2012–2015.

- Upphandlingen ingår i den plan som uppgjorts för att säkerställa de tunga raketkastarnas användbarhet och verkansförmåga ända fram till 2050-talet. Genom att upphandla ny ammunition med längre räckvidd förstärks Arméns övergripande och långräckviddiga eld och användningen av tunga raketkastare effektiveras. Samtidigt får man också ett mera varierat utbud av ammunition till raketkastarna, berättar artilleriinspektör, överste Pertti Holma från Arméstaben. 

Upphandlingens totala värde uppgår till ca 70 miljoner euro och finansieringen av den ingår i Försvarsmaktens budgetram. Den industriella tillverkaren av ammunitionen i USA är Lockheed Martin. Leveranserna uppskattas komma igång under 2025.

Försvarsministeriet informerade om upphandlingsbeslutet den 11.2.2022 och om beredningen av upphandlingen.

Armén informerade om beredningen av upphandlingen (på finska).

ER GMLRS (Extended Guided Multiple Launch Rocket System) -raketen är en raket som skjuts med tung raketkastare 

 • Ammunitionen består av en raketkassett, som är allmänt standardiserad för användning i tung raketkastare
 • En tung raketkastare kan laddas med två kassetter 
 • En kassett innehåller sex raketer
 • Ammunitionen och det tunga raketkastarsystemet tillverkas av Lockheed Martin, USA

ER GMLRS AW (Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System Alternative Warhead)-raket

 • Yttäckande
 • AW-raketens stridsspets är förfragmenterad (volfram-splitter) 
 • Mot mjuka och halvhårda mål
 • Räckvidd150 km
 • GPS/Tröghetsnavigering

ER GMLRS UNITARY (Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System Unitary) -raket

 • Punktverkande
 • Spräng- och tryckverkan
 • Mot mjuka och halvhårda mål
 • Räckvidd150 km
 • GPS/Tröghetsnavigering

Ytterligare information om den tunga granatkastaren hittar du i vår materielbildskatalog.

´