12.12.2018–13.12.2018

Örö, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri på Örös skjutområde 12.-13.12.2018 mellan 08:00 – 14:00.

Det farliga områdets vänstra gräns sträcker sig till 30km (16NM) på lin-jen Snåldö - Bengtskär och högra gräns sträcker sig till 40km (22NM) på linjen Vänö - Fästorna.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 316 223.

youtube

instagram