Maavoimien esikunta

Perinteikkäällä Karkialammen kasarmialueella sijaitseva Maavoimien esikunta on Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Petri Hulkon johtoesikunta. Esikunnan johdossa on Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykangas. Esikunta vastaa maapuolustuksen johtamisesta normaalioloissa ja kriisiaikana. Esikunnassa työskentelee noin 300 siviili- ja sotilashenkilöä.

Puolustushaaran esikuntana Maavoimien esikunta ohjaa valmius- ja joukkotuotantovaatimuksien mukaista asevelvollisten koulutusta ja hoitaa asevelvollisuusasioita Puolustusvoimissa. Esikunta johtaa pääosaa Puolustusvoimien kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioista. Lisäksi esikunta koordinoi Maavoimien yhteistoimintaa Merivoimien, Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa.

Maavoimien esikunta johtaa maapuolustuksen kehittämisohjelmaan kuuluvien hankkeiden ja merkittävien puolustushankintojen suunnittelun, toimeenpanon ja elinjaksohallinnan.

Esikunnan kokoonpanoon kuuluvat kanslia, operatiivinen osasto, henkilöstö-, tiedustelu-, huolto-, suunnittelu- ja johtamisjärjestelmäosastot.

Maavoimien esikunnassa palvelevat aselajitarkastajina

  • Ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Sami-Antti Takamaa
  • Jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi
  • Tykistön tarkastaja, eversti Pertti Holma
  • Pioneeri- ja suojelutarkastaja, eversti Matti Lampinen
  • Viestitarkastaja, eversti Eero Valkola
  • Huollon tarkastaja, eversti Mika Multanen

Maavoimien esikunta perustettiin 2008 johtamaan suurinta puolustushaaraa. Se jatkaa edeltäjänsä Pääesikuntaan kuuluneen maavoimaesikunnan työtä. Maavoimien esikunnan (lyhennetään MAAVE) perinnepäivä on 16. maaliskuuta ja kunniamarssi Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa.

Ainutlaatuinen palveluskokemus Maavoimien esikunnasta
Maavoimien esikunta
Uutinen 12.7.2019 12.27
Läheistenpäivä Karjalan prikaatissa
Karjalan prikaati
Tiedote 10.7.2019 14.00
Ilmatulenjohtajia harjoituksiin Yhdysvaltoihin ja Saksaan
Utin jääkärirykmentti
Tiedote 10.7.2019 13.49
Kankaalla kajahtaa - salibandy liikuttaa
Kainuun prikaati
Tiedote 10.7.2019 10.24
Avoimia tehtäviä kriisinhallintaoperaatioissa
Porin prikaati
Tiedote 9.7.2019 16.08
Karjalan prikaatiin uudet alokkaat
Karjalan prikaati
Tiedote 8.7.2019 15.02
Vastuu kasvaa tehtävien myötä
Kainuun prikaati
Tiedote 8.7.2019 12.44
Maasotakouluun uudet alokkaat
Maasotakoulu
Tiedote 5.7.2019 11.22