Maavoimien esikunta

Perinteikkäällä Karkialammen kasarmialueella sijaitseva Maavoimien esikunta on Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Petri Hulkon johtoesikunta. Esikunnan johdossa on Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykangas. Esikunta vastaa maapuolustuksen johtamisesta normaalioloissa ja kriisiaikana. Esikunnassa työskentelee noin 285 siviili- ja sotilashenkilöä.

Puolustushaaran esikuntana Maavoimien esikunta ohjaa valmius- ja joukkotuotantovaatimuksien mukaista asevelvollisten koulutusta ja hoitaa asevelvollisuusasioita Puolustusvoimissa. Esikunta johtaa pääosaa Puolustusvoimien kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioista. Lisäksi esikunta koordinoi Maavoimien yhteistoimintaa Merivoimien, Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa.

Maavoimien esikunta johtaa maapuolustuksen kehittämisohjelmaan kuuluvien hankkeiden ja merkittävien puolustushankintojen suunnittelun, toimeenpanon ja elinjaksohallinnan.

Esikunnan kokoonpanoon kuuluvat kanslia, operatiivinen osasto, henkilöstö-, tiedustelu-, huolto-, suunnittelu- ja johtamisjärjestelmäosastot.

Maavoimien esikunnassa palvelevat aselajitarkastajina

  • Ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Sami-Antti Takamaa
  • Jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi
  • Tykistön tarkastaja, eversti Pasi Pasivirta
  • Pioneeri- ja suojelutarkastaja, eversti Matti Lampinen
  • Viestitarkastaja, eversti Eero Valkola
  • Huollon tarkastaja, eversti Mika Multanen

Maavoimien esikunta perustettiin 2008 johtamaan suurinta puolustushaaraa. Se jatkaa edeltäjänsä Pääesikuntaan kuuluneen maavoimaesikunnan työtä. Maavoimien esikunnan (lyhennetään MAAVE) perinnepäivä on 16. maaliskuuta ja kunniamarssi Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa.

Ilmapuolustusharjoitus 2/2018 - harjoituksen johtajan tervehdys
Jääkäriprikaati
Tiedote 13.11.2018 8.00
Urheilukoulussa varusmiespalveluksen aloittavat talvilajien urheilijat on valittu
Kaartin jääkärirykmentti Kainuun prikaati
Tiedote 12.11.2018 9.40
Perintö Kirkkisellä
Maasotakoulu
Tiedote 9.11.2018 12.06
Maavoimat harjoittelee Pohjois-Suomessa
Maavoimat
Tiedote 8.11.2018 10.52
Toiminta Irakissa on jatkunut vakiintuneena
Maavoimat
Tiedote 7.11.2018 10.02
Jääkäriprikaatin taisteluharjoitus RIEKKO 218 Sodankylässä
Jääkäriprikaati
Tiedote 6.11.2018 14.06
Varusmiesten futsal-turnaus Kajaanissa torstaina
Kainuun prikaati
Tiedote 5.11.2018 14.58
Ilmapuolustusharjoitus 2/18 alkaa Lohtajalla 13.12.
Jääkäriprikaati
Tiedote 5.11.2018 9.03