Maavoimien esikunta

Perinteikkäällä Karkialammen kasarmialueella sijaitseva Maavoimien esikunta on Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Petri Hulkon johtoesikunta. Esikunnan johdossa on Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykangas. Esikunta vastaa maapuolustuksen johtamisesta normaalioloissa ja kriisiaikana. Esikunnassa työskentelee noin 285 siviili- ja sotilashenkilöä.

Puolustushaaran esikuntana Maavoimien esikunta ohjaa valmius- ja joukkotuotantovaatimuksien mukaista asevelvollisten koulutusta ja hoitaa asevelvollisuusasioita Puolustusvoimissa. Esikunta johtaa pääosaa Puolustusvoimien kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioista. Lisäksi esikunta koordinoi Maavoimien yhteistoimintaa Merivoimien, Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa.

Maavoimien esikunta johtaa maapuolustuksen kehittämisohjelmaan kuuluvien hankkeiden ja merkittävien puolustushankintojen suunnittelun, toimeenpanon ja elinjaksohallinnan.

Esikunnan kokoonpanoon kuuluvat kanslia, operatiivinen osasto, henkilöstö-, tiedustelu-, huolto-, suunnittelu- ja johtamisjärjestelmäosastot.

Maavoimien esikunnassa palvelevat aselajitarkastajina

  • Ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Sami-Antti Takamaa
  • Jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi
  • Tykistön tarkastaja, eversti Pasi Pasivirta
  • Pioneeri- ja suojelutarkastaja, eversti Matti Lampinen
  • Viestitarkastaja, eversti Eero Valkola
  • Huollon tarkastaja, eversti Jyrki Nurminen

Maavoimien esikunta perustettiin 2008 johtamaan suurinta puolustushaaraa. Se jatkaa edeltäjänsä Pääesikuntaan kuuluneen maavoimaesikunnan työtä. Maavoimien esikunnan (lyhennetään MAAVE) perinnepäivä on 16. maaliskuuta ja kunniamarssi Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa.

Työkokemusta varusmiespalveluksesta
Maavoimat
Uutinen 18.7.2018 12.13
Suunnistuksen sotilaiden SM- ja PM-kilpailut 2018
Jääkäriprikaati
Tiedote 17.7.2018 10.39
Palautteen saaminen osana johtajana kehittymistä
Maasotakoulu
Tiedote 13.7.2018 13.24
Dayr Kifan suomalaiset juuret
Maavoimat
Tiedote 13.7.2018 12.25
Koulutus 2020 - totta ja tavoitteita
Kainuun prikaati
Tiedote 12.7.2018 10.15
Uudet alokkaat Karjalan prikaatiin
Karjalan prikaati
Tiedote 9.7.2018 15.36
Erikoisjoukot koulutetaan satavuotiaassa tukikohdassa
Utin jääkärirykmentti
Tiedote 6.7.2018 15.25
Uudet alokkaat palvelukseen maanantaina Parolannummelle
Panssariprikaati
Tiedote 6.7.2018 13.11