Maavoimien esikunta

Perinteikkäällä Karkialammen kasarmialueella sijaitseva Maavoimien esikunta on Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Petri Hulkon johtoesikunta. Esikunnan johdossa on Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku Myllykangas. Esikunta vastaa maapuolustuksen johtamisesta normaalioloissa ja kriisiaikana. Esikunnassa työskentelee noin 300 siviili- ja sotilashenkilöä.

Puolustushaaran esikuntana Maavoimien esikunta ohjaa valmius- ja joukkotuotantovaatimuksien mukaista asevelvollisten koulutusta ja hoitaa asevelvollisuusasioita Puolustusvoimissa. Esikunta johtaa pääosaa Puolustusvoimien kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioista. Lisäksi esikunta koordinoi Maavoimien yhteistoimintaa Merivoimien, Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa.

Maavoimien esikunta johtaa maapuolustuksen kehittämisohjelmaan kuuluvien hankkeiden ja merkittävien puolustushankintojen suunnittelun, toimeenpanon ja elinjaksohallinnan.

Esikunnan kokoonpanoon kuuluvat kanslia, operatiivinen osasto, henkilöstö-, tiedustelu-, huolto-, suunnittelu- ja johtamisjärjestelmäosastot.

Maavoimien esikunnassa palvelevat aselajitarkastajina

  • Ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Sami-Antti Takamaa
  • Jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi
  • Tykistön tarkastaja, eversti Pertti Holma
  • Pioneeri- ja suojelutarkastaja, eversti Matti Lampinen
  • Viestitarkastaja, eversti Eero Valkola
  • Huollon tarkastaja, eversti Mika Multanen

Maavoimien esikunta perustettiin 2008 johtamaan suurinta puolustushaaraa. Se jatkaa edeltäjänsä Pääesikuntaan kuuluneen maavoimaesikunnan työtä. Maavoimien esikunnan (lyhennetään MAAVE) perinnepäivä on 16. maaliskuuta ja kunniamarssi Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodassa.

”Vain harjoittelemalla voi kehittyä”
Jääkäriprikaati
Uutinen 22.3.2019 19.00
Suomen ja Norjan maavoimien yhteistoiminta kehittyy
Maavoimat
Tiedote 22.3.2019 15.34
161 miehistön erityistehtäviin koulutettua reserviin
Porin prikaati
Tiedote 20.3.2019 16.17
Karjalan prikaatista reserviin 255 vrk palvelleita
Karjalan prikaati
Tiedote 20.3.2019 15.34
Erityistehtävissä palvelleet varusmiehet kotiutuvat
Kaartin jääkärirykmentti
Tiedote 20.3.2019 13.01
Miehistön erityistehtäviin koulutetut varusmiehet kotiutuvat
Jääkäriprikaati
Tiedote 20.3.2019 9.08
Kainuun prikaati kotiuttaa tänään 121
Kainuun prikaati
Tiedote 20.3.2019 8.58
Kaupunkijääkärit harjoittelevat Helsingin ja Vantaan alueilla
Kaartin jääkärirykmentti
Tiedote 18.3.2019 14.43