Hyppää sisältöön

Porin prikaatin varusmieskoulutus

Porin prikaati kouluttaa varusmiehiä kahdella paikkakunnalla viidessä eri joukkoyksikössä, joita ovat Satakunnan jääkäripataljoona, Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona, Satakunnan tykistörykmentti, Varsinais-Suomen huoltopataljoona sekä Pohjanmaan jääkäripataljoona.

Panssarivaunu metsässäSatakunnan jääkäripataljoona kouluttaa iskuportaan joukkoja Porin jääkäriprikaatin, alueellisten joukkojen ja Suomen kansainvälisten valmiusjoukkojen tarpeisiin. Satakunnan jääkäripataljoonassa koulutetaan varusmiehiä jääkäri-, tulenjohto-, tuliasema-, tiedustelu, panssarintorjunta- ja kriisinhallintatehtäviin.

Satakunnan jääkäripataljoonan perusyksiköt ovat 1. ja 2. jääkärikomppania, Panssarintorjuntakomppania sekä Sotilaspoliisikomppania. Koulutusta annetaan jääkärikoulutuksen lisäksi myös kaikkiin jääkärikomppanioiden erityistehtäviin kuten tarkka-ampujat, tiedustelijat, tulenjohto- ja tuliasematehtävät. Pataljoonassa koulutetaan myös panssarintorjunta- miehet, ajoneuvomiehistöt, taistelupelastajat ja muut huollon erityistehtävät. Pataljoona toimii Säkylässä.

Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonassa koulutetaan varusmiehiä taistelua tukeviin esikunta- ja viesti-, pioneeri-, sotilaspoliisi- ja suojeluyksiköihin. Pataljoona myös ylläpitää ja kehittää esikunta- ja viestikomppanian, suojelun erikoisosaston ja taistelupioneerikomppanian sotilaallisen kriisinhallinnan suorituskykyä.

Pataljoonalla on kyky antaa virka-apua vaativissa CBRN -uhkatilanteissa. Pataljoonaan kuuluu neljä perusyksikköä, Esikuntakomppania, Viestikomppania, Pioneerikomppania ja Suojelukomppania.

Raskas raketinheitin ampumassa rakettiaSatakunnan tykistörykmentissä koulutetaan monipuolisesti tykki- ja heitinmiehiä raketinheittimistön, kenttätykistön ja kranaatinheittimistön eri tehtäviin. Satakunnan tykistörykmentti tarjoaa reipasta epäsuorantulen koulutusta vuosittain yli tuhannelle miehelle ja naiselle.

Rykmentti vastaa osaltaan maavoimien iskukyvystä esim. raskas raketinheitin- ja liikkuvan kranaatinheitinjärjestelmän (AMOS) sekä 155K98 kenttätykkien voimin. Satakunnan tykistörykmentissä annetaan varusmieskoulutusta 1. ja 2. patterissa, Kranaatinheitinkomppaniassa sekä Raketinheitinpatterissa.

Pohjanmaan jääkäripataljoona kouluttaa joukkoja Porin jääkäriprikaatin ja maavoimien valtakunnalliseen joukkotuotantotarpeeseen. Joukkoyksikkö kouluttaa jääkäreiden lisäksi miehistöä tiedustelu- ja tulenjohtotehtäviin, sekä valtakunnallisiin lentotiedustelujärjestelmän tehtäviin. Pataljoonan perusyksiköt ovat 3. jääkärikomppania, Lentotiedustelukomppania ja Tiedustelukomppania.

Varsinais-Suomen huoltopataljoonan tehtävänä on kouluttaa sodan ajan huoltokomppanioita. 1. huoltokomppania Säkylässä vastaa huollon aliupseerikoulutuksesta sekä antaa erikoiskoulutusta lääkintähuollossa ja huoltopalvelussa. 2. huoltokomppania Niinisalossa kouluttaa joukkoja erityisesti täydennys-, kunnossapito- ja kuljettajatehtäviin. Pataljoona toimii kahdella paikkakunnalla, Säkylässä ja Niinisalossa.

´