Kolme NH90-kuljetushelikopteria lentotehtävässä

Yhteystiedot

Utin jääkärirykmentti
PL 5
45411 Utti

Puhelinvaihde: 0299 800
Käyntiosoite: Aarnikotkantie 1, 45410 Utti

Yhteydenotto Utin jääkärirykmenttiin (Sähköinen lomake)

 

Rykmentin sähköpostiosoitteita

kirjaamo.utjr@mil.fi   
Virallinen asiointi, tietopyynnöt, vierailupyynnöt

turvallisuus.utjr@mil.fi  
Pääsy sotilasalueelle, kulkuluvat
- turvallisuussihteeri, p. 0299 417 204
- turvallisuusupseeri, p. 0299 417 200

asevelvolliset.utjr@mil.fi
Utin jääkärirykmentin asevelvollisten (varusmiehet, reserviläiset) asiointi joukko-osastoon

lsvjk-hakeutuminen.utjr@mil.fi
Valintakokeet, laskuvarjojääkärit (varusmiespalvelus)
- valintasihteeri, p. 0299 417 503 (palveluajat ti-to klo 12.00 - 15.00)

erikoisjoukkokurssi.utjr@mil.fi
Valintakokeet, Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssi (sopimussotilaat)
- valintasihteeri, p. 0299 417 255

utinjaakarirykmentti@mil.fi   
Muu asiointi, epäviralliset tiedustelut

Virkapaikalla oleva päivystäjä 
Rykmentin toimintaa koskevat puhelinilmoitukset ja palautteet (harjoitukset, lentotoiminta jne.)
- p. 0299 417 900

Viestintä, mediayhteydet   
Tiedottaja Pia Enroos, p. 0299 417 112


Utin jääkärirykmentin komentaja, eversti Jukka Aihtia

Esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jussi Kosonen

Johdon sihteeri Eeva Kuuri-Riutta, p. 0299 417 111

 

Postia varusmiehelle
Varusmiehen nimi
Varusmiehen yksikkö (yksikkö on Tukikomppania tai Laskuvarjojääkärikomppania) 
Utin jääkärirykmentti
PL 5
45411 Utti