Hyppää sisältöön

Finabel – eurooppalaista maavoimayhteistyötä

Pääosalle tuntematon kirjainyhdistelmä tarkoittaa lähes 60-vuotiasta järjestöä, jonka tarkoituksena on lisätä eurooppalaisten jäsenvaltioidensa maavoimien yhteistoimintakykyä ilman poliittista kytkentää.

Järjestö perustettiin vuonna 1953 osana Länsi-Euroopan unionia mutta itsenäisenä järjestönä. Lyhenne Finabel tulee ensimmäisten jäsenmaiden alkukirjaimista. Perustajajäseniä oli 5, Ranska, Alankomaat, Belgia, Luxemburg ja Italia. Järjestö on sittemmin kasvanut yhteensä 22 maan yhteistyöelimeksi.

Suomessa Maavoimien perustaminen omaksi puolustushaarakseen vuonna 2008 johti eurooppalaisten maavoimayhteistyökanavien etsintään. Jäsenyys Euroopan unionissa ja Finabelin epäpoliittinen luonne antoivat perusteet Suomen liittymiseen Finabel-perheeseen vuonna 2008.

Finabelin tuotteet

Finabelin päätuotteet ovat maavoimallisia ohjeita ja ohjekokoelmia sekä tutkimuksia, joissa yhdistyy jäsenmaiden kanta maavoimallisiin käytännön toimiin. Ohjeiden työstöä varten on järjestölle muodostunut organisaatio, jossa ylimpänä ohjaavana ja päättävänä elimenä on jäsenmaiden maavoimien komentajien kokous kerran vuodessa. Käynnissä olevia asioita työstetään erikseen perustetuissa asiantuntijatyöryhmissä (ETG expert task group).

Työn aiheet tulevat esityksinä eri mailta. Yksittäisellä työryhmällä on työn alla pääsääntöisesti yksi aihe, jonka valmisteluun on käytettävissä noin vuosi. Työryhmien pysyvät edustajat tuovat oman maansa asiantuntemuksen eri töihin aiheesta riippuen. Lopullinen tuote on korkeatasoinen painettu ohje tai opas. Itse oppaan hyödyntäminen jäsenvaltioissa on kunkin jäsenvaltion omassa harkinnassa. Käyttökelpoiset oppaat ja ohjeet otetaan Suomessa käyttöön normaalin opashyväksyntätyön periaatteiden mukaisesti.

Mitä Suomi hyötyy Finabel-jäsenyydestä?

Finabel tuottaa korkeatasoisia ohjeita ja oppaita Maavoimien tarpeisiin. Opastuotannossa tehdään jatkuvaa koordinaatiota Euroopan puolustusviraston (EDA), Euroopan unionin sotilasesikunnan (EUMS) ja Naton kanssa. Finabelissa tulokset ovat konkreettisia ja Maavoimia hyödyntäviä. Ne myös syntyvät nopealla aikataululla.

Yhteiset menettelytavat ja muilta saatava kokemus vähentävät virheiden mahdollisuuksia ja lisäävät eurooppalaisten maavoimien yhteistoimintakykyä muun muassa kriisinhallintatehtävissä.

Maavoimien johtohenkilöiden tapaamiset antavat virallisen ohjelman lisäksi mahdollisuuden epäviralliseen tiedon ja ajatusten vaihtoon maavoimien kehittämisestä. Finabelin tavoitteena on saada jäseniksi kaikki Euroopan unionin jäsenmaat – onhan kyseessä ainoa Euroopan unionin kehyksessä toimiva maavoimayhteistyöjärjestö.

Lisää tietoa Finabelista löytyy osoitteessa www.finabel.org.

´