Kaksi vanhaa tykkiä ja suomen lippu salossa

Kainuun prikaati

Kainuun prikaati ylläpitää toimialueensa maapuolustuksen valmiutta ja antaa laadukasta varusmies- ja reserviläiskoulutusta. Kainuun prikaatin vastuulla kolmasosa Suomesta.

Kainuun prikaati on varusmiesmäärältään Suomen suurimpia joukko-osastoja. Prikaatin pääosat sijaitsevat Kajaanissa noin kolme kilometriä Kajaanin keskustasta etelään.

Kainuun prikaatiin kuuluvat myös asevelvollisten asioita hoitavat aluetoimistot, jotka sijaitsevat Oulussa, Kuopiossa ja Joensuussa. Prikaatin alue kattaa Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat.

Kainuun prikaati vastaa toimialueensa maapuolustuksen suunnittelusta ja toimeenpanosta. Prikaatissa koulutetaan maavoimien alueellisia joukkoja ja aselajijoukkoja sekä Rajavartiolaitoksen joukkoja. Prikaati vastaa toimialueensa maanpuolustustyöstä, antaa viranomaisapua sekä hoitaa toimialueensa asevelvollisuusasiat. Prikaatin erityispiirteenä on vastata lumilajien urheilukoulutoiminnasta (yhteistoiminnassa Urheilukoulun kanssa), jossa on saavutettu kansainvälistä huippumenestystä. Prikaatissa on palvellut usea maailmanmestaritason urheilija.

Kainuun prikaatin visio on olla ajassaan edistyksellinen ja haluttu asevelvollisten palveluspaikka.

  • Varusmiehiä 4 000

  • Henkilöstöä 500

  • Virka-aputehtäviä vuodessa 90

instagram