Hyppää sisältöön

Tervetuloa palvelukseen Porin prikaatiin!

Tämä alokasinfo sisältää tärkeimmät tarvitsemasi tiedot ennen palveluksen aloittamista Porin prikaatissa Niinisalossa tai Säkylässä. 

Varusmiespalveluksen voi suorittaa meillä jossakin maavoimien viidestä aselajista tai hakeutumalla erikseen erikoisjoukkoihin eli Suomen kansainvälisiin valmiusjoukkoihin. Lisätietoa Porin prikaatin tarjoamista palvelustehtävistä löytyy tältä sivustolta. Palveluksen alkupuolella on myös mahdollista hakeutua erityistehtäviin joko meille tai muualle Puolustusvoimiin.

Ota kaikki hyöty irti palvelusajastasi tulevaa työelämääsi silmällä pitäen!

Porin prikaatilla on laaja toiminta-alue

 • Asukkaita noin 1,14 miljoonaa
 • Valvonnan alaisia asevelvollisia noin 355 000
 • Säkylä–Niinisalo 117 km
 • Säkylä–Turku 75 km
 • Säkylä–Vaasa 265 km
 • Turku–Vaasa 430 km

Olemme maavoimien suurin joukko-osasto

 • Johto (Porin prikaatin esikunta) Säkylässä
 • Kolme joukkoyksikköä (pataljoonaa) Säkylässä ja kaksi Niinisalossa
 • Saapumiserän vahvuus 2 000
 • Hyvät toimintaedellytykset, kaikki aselajit pois lukien ilmatorjunta
 • Kriisinhallintajoukkojen koulutus

Tervetuloa saapumiserän omiin Facebook-ryhmiin!

Porin prikaatin Säkylän-Niinisalon varuskunnassa toimii someagentti osana Varusmiestoimikuntaa. Someagentin työnkuvaan kuuluu varuskunnan ja yleisesti Puolustusvoimien tapahtumien päivittäminen sosiaaliseen mediaan sekä uusien alokkaiden saapumiseräyhmien ylläpitäminen Facebookissa.

Ryhmien kautta saat alokkaana vinkkejä ja hyödyllistä tietoa varusmiespalveluksesta ja palvelukseen astumisesta. Samalla pääset jo ennakkoon verkostoitumaan tulevien palvelustovereiden kanssa. Ryhmät ovat suljettuja ja vain kyseisen saapumiserän varusmiehille tarkoitetuja. Ryhmässä voi esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä ja tarvittaessa
someagenttiin saa yhteyden myös yksityisviestillä tai sähköpostitse. Liity mukaan! 

Liity Säkylän saapumiseräryhmään.

Liity Niinisalon saapumiseräryhmään.