Hyppää sisältöön

Tervetuloa palvelukseen Porin prikaatiin!

Tämä alokasinfo sisältää tärkeimmät tarvitsemasi tiedot ennen palveluksen aloittamista Porin prikaatissa Niinisalossa tai Säkylässä. 

Varusmiespalveluksen voi suorittaa meillä jossakin maavoimien viidestä aselajista tai hakeutumalla erikseen erikoisjoukkoihin eli Suomen kansainvälisiin valmiusjoukkoihin. Lisätietoa Porin prikaatin tarjoamista palvelustehtävistä löytyy tältä sivustolta. Palveluksen alkupuolella on myös mahdollista hakeutua erityistehtäviin joko meille tai muualle Puolustusvoimiin.

Ota kaikki hyöty irti palvelusajastasi tulevaa työelämääsi silmällä pitäen!

Porin prikaatilla on laaja toiminta-alue

 • Asukkaita noin 1,14 miljoonaa
 • Valvonnan alaisia asevelvollisia noin 355 000
 • Säkylä–Niinisalo 117 km
 • Säkylä–Turku 75 km
 • Säkylä–Vaasa 265 km
 • Turku–Vaasa 430 km

Olemme maavoimien suurin joukko-osasto

 • Johto (Porin prikaatin esikunta) Säkylässä
 • Kolme joukkoyksikköä (pataljoonaa) Säkylässä ja kaksi Niinisalossa
 • Saapumiserän vahvuus 2 000
 • Hyvät toimintaedellytykset, kaikki aselajit pois lukien ilmatorjunta
 • Kriisinhallintajoukkojen koulutus

Kuvassa Porin prikaatin alokkaita "sipulisäkkien" kanssa ensimmäisenä palveluspäivänä heinäkuussa 2020

Muista täyttää alokaskysely!

Helpottaaksesi palveluksesi alkua vastaa varusmiespalveluksen ennakkokyselyyn.

Vastaamalla kyselyyn sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tulevaan varusmiespalvelukseesi sekä tehtävääsi. Lisäksi ennakkotietojen avulla helpotat palveluksesi alkua ja mahdollistat esimerkiksi erikoisruokavaliosi huomioimisen jo heti palveluksen ensimmäisenä päivänä.

Vastaa kyselyyn perjantaihin 11.6.2021 mennessä osoitteessa: https://asiointi.puolustusvoimat.fi/.