Hoppa till innehåll

Arméns gemensamma verkan övas i Rovajärvi

Armén
Utgivningsdatum 27.10.2021 11.06
Pressmeddelande
granatkastare och soldater i norrskenslandskap

Arméns verkansövning (MVH21) ordnas under tiden 10.–26.11.2021 på Rovajärvi skjut- och övningsområde. Det är fråga om en av Arméns viktigaste övningar i år.

I övningen deltar som mest ca 4000 personer och 800 fordon från olika försvarsgrenar samt Gränsbevakningsväsendet. I övningstruppen ingår beväringar, reservister och avlönad personal från Försvarsmakten.

– Målsättningen med övningen är att utveckla Arméns gemensamma verkan som helhet och eldanvändningen i situationer med snabb lägesutveckling. Under övningen utvecklas samverkan mellan försvarsgrenarna och inom Armén, berättar övningens ledare, överste Kari Pietiläinen från Markstridskolan.

Genom övningen stärks truppernas kunnande i fråga om planering av den totala eldanvändningen och samverkan mellan vapenslagen.

– Armén utvecklas ständigt på så sätt, att man i störningssituationer vid behov har förmåga att reagera snabbt, beskriver Pietiläinen.

Av beväringarna som deltar i övningen hemförlovas en betydande del i december. MVH21 är för dem slutövningen som avslutar deras utbildning, varefter de är färdiga att verka i sina krigstida uppgifter.

– Under övningen testas de beväringar som hemförlovas i slutet av året i fråga om sitt kunnande sin prestationsförmåga och sina färdigheter som en krigstida trupp, konstaterar Pietiläinen.

Under övningen iakttas de gällande coronarestriktionerna vid Försvarsmakten, bl.a. handhygien och att trupperna verkar inom separata avdelningar. 

Följ med övningen på sociala medier under följande hashtags #maavoimat och #MVH21 samt på övningens webbplats på adressen maavoimat.fi/mvh21.

´