Hoppa till innehåll

Arméns projekt för hjulgående pansarfordon framskrider i samarbete med Lettland

Armén
Utgivningsdatum 26.5.2021 14.51
Pressmeddelande
Patrian 6 x 6 -panssariajoneuvo kesäisessä luonnossa.

Produktutvecklingen av det hjulgående pansarfordon som ska förbättra Arméns rörlighet har framskridit enligt tidtabellen i samarbete med Lettland och Patria och ett gemensamt ramavtal förbereds som bäst. De första fordonen kan beställas då produktutvecklingen har avslutats, eventuellt ännu under detta år.

Lettland presenterade den 26.5.2021 en prototyp av Patrias 6 x 6 hjulgående pansarfordon på övningsområdet Adazi i Lettland. Från Finland deltog bland andra Försvarsministeriets kanslichef Jukka Juusti, infanteriinspektör överste Rainer Peltoniemi från Arméstaben och chefen för Patria Land Oy Jussi Järvinen vid presentationen.

Försvarsministeriets kanslichef Jukka Juusti.

- Varje lettisk soldats liv är för oss oersättligt. Hjulgående pansarfordon erbjuder ett säkert sätt att transportera trupper och kan användas i många olika typer av konfliktsituationer, betonar Lettlands försvarsminister, dr. Artis Pabriks. Det här är första gången som Lettlands försvarsförvaltning deltar i arbetet med att utveckla helt ny stridsutrustning och det är en ära att få ha Finland som vår samarbetspartner eftersom Finland alltid i första hand har varit intresserat av sitt försvar och dess teknologi har utvecklats för just detta ändamål, konstaterar minister Pabriks.

- Projektet har redan nu väckt stort intresse och då vi inom ramen för detta gemensamma projekt övergår till att börja bygga fordonen kommer det att medföra betydande positiva verkningar för Finland och Lettland samt även för hela Baltikums och de nordiska ländernas försvarsmaterielsamarbete. För Finlands del främjar projektet i synnerhet den nationella försörjningsberedskapen och internationell kompatibilitet samt stärker kompetensen inom kritisk försvarsfordonsteknologi och tryggar att denna bibehålls i Finland, sammanfattar kanslichef Jukka Juusti från Försvarsministeriet.

- Tillsammans med den finländska försvarsindustrin utvecklar och bygger vi ett nytt fordonssystem som explicit möter Arméns behov för att kunna trygga rörligheten på hjul ännu långt in på 2040-talet för Arméns mest prestationsdugliga operativa trupper som fungerar över hela landet. Genom ett gemensamt projekt kan vi nå större volymer och därigenom betydande kostnadsinbesparingar under fordonets hela livslängd, konstaterar infanteriinspektör överste Rainer Peltoniemi från Arméstaben.

Projektet inleddes 2019 då Finland, Lettland och Estland undertecknade en avsiktsförklaring om att utveckla ett bepansrat hjulgående fordonschassi. Finland, Lettland och Patria Land Oy avtalade i slutet av förra året om produktutveckling av ett gemensamt bepansrat fordonssystem.

Inom ramen för projektet utvecklas kring Patrias 6 x 6-chassi ett hjulgående pansarfordonssystem som uppfyller de gemensamma kraven och därutöver även ett kommandoplatsfordon och ett bepansrat trupptransportfordon som färdigställs under hösten.

Finland leder det gemensamma produktutvecklingsarbetet vars målsättning är att möjliggöra serieanskaffning av fordonen. Beslut om eventuella serieanskaffningar fattas separat senare. Det är också möjligt att flera länder kommer att ansluta sig till projektet framöver.

Vårt tidigare meddelande gällande projektet hittar du här (på finska och engelska). 

Bilder: Patria och Försvarsministeriet

´