Hoppa till innehåll

I norr övas multinationell eldanvändning och stridsverksamhet

Markstridsskolan
Utgivningsdatum 4.5.2023 11.25 | Publicerad på svenska 5.5.2023 kl. 12.12
Pressmeddelande
sotilaat ampuvat tykeillä metsässä

På Rovajärvi skjut- och övningsområde genomförs övningen Lightning Strike 23, 15 – 26.5.2023 och Northern Forest 23, 27.5 – 2.6.2023 under ledning av Markstridsskolan. Övningarna utvecklar den gemensamma eldanvändningen och stridsverksamheten med alliansens trupper och Sverige samt förmågan att ge och ta emot internationellt bistånd.

I övningarna deltar trupper från Arméns truppförband, Flygvapnet, Gränsbevakningsväsendet, Ledningssystemcentret, Centret för militärmedicin samt Logistikverket. Maximalt kommer cirka 8000 soldater att delta i övningarna, varav cirka 1100 kommer att vara internationella trupper från USA, Storbritannien, Sverige och Norge. 

Övningen Lightning Strike 23 som inleds 15 maj utvecklar Försvarsmaktens gemensamma eldanvändning och samverkan mellan vapenslagen inom ett omfattande område i situationer som utvecklas snabbt, samt de allierade ländernas och Sveriges multinationella samverkansförmåga i fråga om eldanvändning. Övningen består av en artilleriskjutövning och en infanteriskjutövning.

Stridsövningen Northern Forest 23 inleds i Rovajärvi 27 maj och omfattar övningar i att verkställa gemensamma operationer tillsammans med allierade och Sverige.

- Vi övar och utvecklar på ett mångsidigt sätt tillsammans med våra internationella allierade och Sverige interoperabiliteten och utvecklar våra prestationsförmågor. Gemensamma övningar har en mycket viktig betydelse för vårt nationella försvar, den internationella samverkan och också för alliansen, berättar ledaren för övningen, överste Janne Mäkitalo från Markstridsskolan.

I övningarna Lightning Strike 23 och Northern Forest 23 deltar som mest ca 4300 beväringar och 1800 reservister.

- Övningarna är ett utmärkt sätt att utveckla beväringarnas och reservisternas kunnande, såväl på individ- som på truppnivå. Övningen utgör också slutövning för många beväringar, under vilken de har möjlighet att visa upp det kunnande som den finska värnplikten producerat, då de fungerar tillsammans med internationella trupper.

Följ med övningarna på sociala medier:

Facebook:  Maavoimat - Armén - The Finnish Army  sekä Maasotakoulu - Army Academy 

Twitter: @maavoimat @MaasotaK 

Instagram: @maavoimat 

#LIST23 ja #NF23 #StrongerTogether

 

Mer infomation:

Arméns vårövningsverksamhet utvecklar den internationella samarbetsförmågan
 

´