Hoppa till innehåll

Arméns lokalförsvarsövningar syns på olika håll i Finland

Armén
Utgivningsdatum 19.2.2019 8.42
Pressmeddelande
Soldater och pansarfordon på gatan

Armén övar lokalförsvar I Kymmenedalen, Lappland, Birkaland, Norra Österbotten, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland under tiden 25.2–8.3.2019. I övningarna deltar sammanlagt 3 400 beväringar, reservister och till stampersonalen hörande militärer samt dessutom cirka 500 fordon. I centrum för övningarna står utmanande övervaknings- och skyddsuppgifter samt myndighetssamarbete.

Genom lokalförsvarsövningar förbättras truppernas prestationsförmåga och kunnande på lokalplanet. Under övningarna betonas utveckling av ledningen av lokala trupper och deras beredskap och utrustning.

– Centrala teman är övning av de lokala truppernas uppgifter och samarbete med övriga myndigheter i olika situationer. Typiska uppgifter för lokala trupper är bland andra skyddande av objekt och funktioner, beskriver beredskapschefen vid armén, överste Pasi Hirvonen.

Mångahanda och krävande uppgifter

Arméns övningsverksamhet baserar sig på uppgifterna under undantagsförhållanden samt utveckling av truppernas prestationsförmåga och kunnande. De lokala bataljonerna, som bildats av reservister och anställd personal, har en central roll när det gäller att trygga samhällets vitala funktioner. Lokalförsvarsövningarna erbjuder en utmärkt plattform för övning av dessa uppgifter tillsammans med andra myndigheter.

– De lokala truppernas uppgifter är mångahanda och krävande, varför trupperna måste öva aktivt inom sina egna områden. Övningarna planeras dock alltid tillsammans med de deltagande myndigheterna och andra aktörer. Strävan är att bilda helheter som betjänar alla deltagare och där olika myndigheter får leda verksamheten inom sitt eget ansvarområde med stöd av andra, berättar Hirvonen.

Truppernas prestationsförmåga testas

I övningarna deltar vid sidan av avlönad personal, reservister och myndigheter även beväringar, såsom beredskapsenheter och militärpoliser som överförs till reserven i mars.

– Underövningarna fastställs beväringstruppernas prestationsförmåga. Arméns beredskapsenheters mångsidiga utrustning och utbildning gör det möjligt att stöda andra myndigheter, tillägger överste Hirvonen.

Lokalförsvarsövningar 1/2019

Övningens namn

Tidpunkt

Övningsområden

Trupper

Ledande truppförband

Kehä 19

4–8.3.2019

Huvudstads-regionen (Helsingfors, Vanda)

ca 520 personer

Gardesjägarregementet

Kymi 119

4–8.3.2019

Kouvolatrakten (även flygverksamhet med helikopter)

ca 1 500 personer

Karelska
brigaden

Lappi 19 ja Oulu 19

25.2–1.3.2019

Kemi, Uleåborg

ca 600

personer

Kajanalands brigad

Pirkanmaa 19

4–8.3.2019

Tammerfors

ca 170 personer

Pansarbrigaden

Uusikaupunki 19

1–8.3.2019

Nystad, Laitila, Pyhäränta, Åbo, Säkylä

ca 600 personer

Björneborgs
brigad

 

Lokalförsvarsövningarna i ett nötskal

 • Armén ordnar lokalförsvarsövningar ordnas två gånger per år (på våren och hösten) inom hela Finlands territorium.
 • Temana och tyngdpunkterna för övningen varierar från övning till övning beroende på vilket delområde man vill poängtera eller på vilken ort man övar. Allmänna målsättningar för övningarna är bl.a.
  • Delning av lägesbilden mellan olika myndigheter och skapande av en gemensam lägesbild
  • Ledning av och informationsutbyte och samarbete mellan olika ledningscentraler
  • Verksamhet i situationer där många myndigheter samarbetar, ledning av dem i praktiken, informationsutbyte och rapportering
  • Övning av personalen samt utbildning av beväringar och reservister med tanke på lokalförsvarsuppgifter
  • Skapande och övning av beredskap och försvarsförmåga på lokalnivå
  • Inrättande av en ledningscentral på landskaps- eller lokalnivå

Paikallispuolustusharjoitukset 25.2.-8.3.2019. 6 harjoitusta, 3400 osallistujaa, 20 panssaroitua ajoneuvoa. #paikallispuolustus

´