Hoppa till innehåll

Övningen Reccex 23 sammanför nordiska experter inom skyddsverksamhet

Björneborgs brigad
Utgivningsdatum 17.8.2023 12.21
Pressmeddelande
Kuvassa kaksi suojeluvarustuksessa olevaa sotilasta Reccex 14 -harjoituksessa.

Den multinationella övningen arrangeras i sydvästra och södra Finland under perioden 27.8 - 8.9.2023. Trupper från Finland, Sverige, Norge och Danmark deltar i övningen.

Reccex 23 är en övning vars tyngdpunkt ligger på att avvärja krävande kemiska, biologiska, radiologiska och explosiva hot samt kärnvapenhot (CBRNE) och begränsning av dessa. Övningen leds av Björneborgs brigad. Målsättningen med övningen är att stärka beredskapen att reagera på CBRNE-hot och avvärja dem i samarbete mellan Natotrupper, internationella partnerländer och finländska myndigheter. 

Den ca 220 personer starka övningsstyrkan består i huvudsak av Försvarsmaktens personal och reservister. Specialavdelningen för skyddstjänst från Björneborgs brigad, Specialavdelningen för röjning från Karelska brigaden samt personal från Markstridsskolan, Luftkrigsskolan och inrättningar som är underställda Huvudstaben deltar i övningen. Internationella trupper från Sverige, Norge och Danmark deltar också i övningen. 

Från Finland deltar flera olika myndigheter och aktörer: Polisen, Räddningsväsendet, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Strålsäkerhetscentralen, Institutet för hälsa och välfärd, Åbo universitetscentralsjukhus, Helsingfors universitetssjukhus, Räddningsskolan i Helsingfors samt enheten VERIFIN från Helsingfors universitets kemiska avdelning.

– Övningen erbjuder både personal och reservister en utmärkt möjlighet att agera tillsammans med andra myndigheter och aktörer samt internationella trupper. När vi övar krävande skydds- och röjningsuppgifter stärker det vår kompetens och kompatibilitet, berättar övningsledaren, överstelöjtnant Aleksi Punnala.

Under övningen används fastigheter och områden som ägs av kommuner och städer. Verksamheten kommer att utspela sig i stadsmiljöer i bl.a. Helsingfors, Esbo, Åbo, Tammerfors, Nokia och Björneborg. Övningen kommer att synas främst i form av militär- och myndighetsfordon som rör sig i närheten av objekten och som personal som deltar i övningen iklädd terrängdräkt och skyddsutrustning. 

Vid vissa av objekten används övningsammunition, som kan föranleda buller. De skjutningar med stormgevär och pistol som ingår i övningen genomförs separat på Försvarsmaktens skjutområden.
Nordiska Reccex-övningar har arrangerats sedan år 2009 och årets övning är den 11:e i ordningen. Åren av gemensamma övningar har stärkt den välfungerande gemensamma skyddsverksamheten. Finland har deltagit i alla Reccex-övningar som arrangerats och ledde övningen senast 2017.

– Övningen har långa traditioner som en del av det nordiska samarbetet och den erbjuder en möjlighet att övergripande tillsammans öva att svara på moderna hotbilder, konstaterar Punnala.
 

Följ med övningen

maavoimat.fi/reccex-23

#reccex23 #maavoimat

Facebook.com/maavoimat

Twitter.com/maavoimat

Instagram.com/maavoimat

´