Hoppa till innehåll

Vårens huvudövning vid Uttis jägarregemente utvecklar den internationella samoperationsförmågan

Uttis jägarregemente
Utgivningsdatum 2.5.2023 15.43 | Publicerad på svenska 4.5.2023 kl. 12.47
Pressmeddelande

Uttis jägarregemente leder övningen Southern Griffin 23 i södra Finland den 10–21 maj 2023. Övningens totala styrka uppgår till cirka 1150 personer.

I övningen deltar Försvarsmaktens personal, representanter för myndighetsenheterna samt internationella partner från USA och Europa. 

Målet med övningen är att vidareutveckla samarbetet mellan Försvarsmaktens specialförband och särskilda flygförband och deras kompabilitet med andra myndighetsenheter och internationella samarbetspartner.

Övningsförbandens verksamhet syns i land-, havs- och luftområdena i södra Finland. Från Uttis jägarregemente deltar NH90-transporthelikoptrar och lätta helikoptrar av typen MD500 i övningen. Dessutom ingår i övningens olika skeden flygverksamhet med franska Tiger-, Caracal-, Gazelle- och Cougar-helikoptrar samt USA:s spanings- och övervakningsflygplan U-28A Draco. Transportflygplanet MC-130J Commando II från USA stöder övningen med material- och persontransporter. Utöver Finland bidrar också USA med båtmateriel till övningen. 

I synnerhet flygverksamheten under övningen samt övningsammunitionen som används i utbildningen kan orsaka bullerolägenheter på övningsområdet. 

Vid behov kan man kontakta Uttis jägarregementes övningsverksamhet via den elektroniska responsblanketten på Uttis jägarregementets webbplats, per e-post eller per telefon:  maavoimat.fi/utin-jaakarirykmentti/yhteystiedot.

´