Hoppa till innehåll

Soldater i högt knäläge med vita camo-kläder och rustningar

Prestationsförmåga för försvaret och militär krishantering

Björneborgs Brigad verkas i Västra Finland och tränar värnpliktiga i Säkylä och i Niinisalo, Kankaanpää.

Vardagen i Björneborgs Brigad präglas av en stark interaktion mellan nationell och internationell verksamhet. Vi utbildar kraftiga finska krigsmän samt frivilliga reservister till professionella fredsbevarare för världens krisområden.

Brigaden uppehåller och utvecklar militär beredskap i Västra Finland. Däröver betjäner vi vänpliktiga genom våra regionalbyråer i Åland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

Överste Vesa Valtonen fungerar som kommendör för Björneborgs Brigad.

Övningen Ekenäs 21 visar pionjärvapenslagets spärrnings- och röjningsförmåga

Armén Björneborgs brigad Gardesjägarregementet Kajanalands brigad Karelska brigaden Markstridsskolan Nylands brigad
Pressmeddelande 27.8.2021 12.00

Övningen Karleby 20 syns och hörs i hela Mellersta Österbotten

Björneborgs brigad
Pressmeddelande 24.8.2020 17.31