Armén

Armén försvarar hela rikets landområde och genomför alla uppgifter som försvarsmakten har.

Innehåll med tagg karjalan prikaati (ph2139) .
Pressmeddelande
Pansarbrigaden
11.11.2022

Hammer 22 testade mekaniserade truppers prestationsförmåga

Pressmeddelande
Björneborgs brigad Karelska brigaden Markstridsskolan Pansarbrigaden
14.4.2022

Arméns övning för mekaniserade trupper Arrow 22 arrangeras i Niinisalo

Pressmeddelande
Jägarbrigaden Karelska brigaden Pansarbrigaden
3.5.2021

Den riksomfattande luftförsvarsövningen 1/21 i Lochteå

Pressmeddelande
Gardesjägarregementet
23.11.2020

Stridsövningen Sapeli 20 i Nyland och Västra Finland 27.11- 4.12.2020

Pressmeddelande
Arméstaben
12.8.2019

Uppbåden inleds: bekanta dig med anvisningarna

Innehåll med tagg karjalan prikaati (ph2139) .
 

Inga kommande evenemang