En stadskanare siktar med ett anfallsgevär från runt hörnet

Gardesjägarregemente

Gardesjägarregemente utbildar trupper som specialiserar sig på strid i bebyggda områden att försvara Helsingfors och Nyland.

Beredskap och övergripande säkerheten upprätthålls och utvecklas i samarbete med andra myndigheter. Träning och skjutövningar i Sandhamn och träning i Nyland är en nödvändig del av krigstida truppers resultatutveckling.

Gardesbataljonen, Nylands Jägarbataljon, Idrottsskolan, Gardets musikkår, och Nylands regionalbyrå tillhör Gardesjägarregementet.

Stridsövningen Sapeli 1 i Nylandsområdet
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 14.5.2018 16.16
Gardesjägarregementet övar i Kvarn i Sverige
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 2.5.2018 14.28
Kettu 2-övningen inleds i huvudstadsregionen och Nyland
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 15.11.2017 12.40
Gardesjägarregementets övning SAPELI i Helsingfors, Esbo, Vanda och Tusby
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 1.6.2017 7.45
Gardesjägarregementet övar i Sverige
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 16.5.2017 7.04
Idrottsskolas kontingent III/17 utvalda
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 14.3.2017 12.32
Helsingfors lokala försvarsförmåga förbättras
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 1.3.2017 12.21