Hoppa till innehåll

Harjoituksessa

Karelska brigaden

Karelska brigaden har förmåga att svara för beredskapen inom sitt område. Utbildnings- och övningssystemet uppfyller kraven i fråga om arméns stridssätt 2015, trupproduktionsuppgifter och riksomfattande kurser i röjning. Karelska brigaden är en betydande regional påverkare inom myndighetssamarbete, värnpliktsfrågor och försvarsarbete. Organisationsförändringarna i samband med försvarsmaktsreformen 2015 har etablerats och organisationen fungerar optimalt. Brigaden har en ansedd ställning inom försvarsmakten, bland myndigheter och medborgare.

Karelska brigaden utbildar trupper i synnerhet för de mekaniserade truppernas omgivning. Brigaden är också det enda truppförband som omfattar alla vapenslag inom armén. Vid brigaden finns ett kompetenscenter för röjning inom försvarsmakten.

Arméns övning för mekaniserade trupper Arrow 22 arrangeras i Niinisalo

Björneborgs brigad Karelska brigaden Markstridsskolan Pansarbrigaden
Pressmeddelande 14.4.2022 11.07

Övningen Ekenäs 21 visar pionjärvapenslagets spärrnings- och röjningsförmåga

Armén Björneborgs brigad Gardesjägarregementet Kajanalands brigad Karelska brigaden Markstridsskolan Nylands brigad
Pressmeddelande 27.8.2021 12.00

Den riksomfattande luftförsvarsövningen 1/21 i Lochteå

Jägarbrigaden Karelska brigaden Pansarbrigaden
Pressmeddelande 3.5.2021 11.11

Skjututbildning vid Karelska Brigaden

Karelska brigaden
Pressmeddelande 3.7.2018 18.25

Röjningskompaniet är en eftertraktad tjänstgöringsplats

Armén Karelska brigaden
Pressmeddelande 26.5.2017 11.40
´